Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr: 996/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022966/8, 969/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014814/9, 2/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00014812/5, 975/1 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022964/4, 3/3 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022519/0, 760/21 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00021363/4 (nieruchomość zabudowana), 751117 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00033904/6 (inne tereny zabudowane), 760/23 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00022963/7, 760/12 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00032733/9, 760/18 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00032733/9, 1009/4 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00032733/9, 1008 z urządzoną księgą wieczystą SZ2S/00016321/0, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno