Projekt Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam wraz z projektem Prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko