Uchwała Nr XXVI/130/2004


UCHWAŁA NR XXVI/130/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Na podstawie art. 130 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2003r Nr 15 poz. 148, zm; Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Ustala się plan finansowy realizacji wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr XXVI/130/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ

Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004

WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM ICH REALIZACJI

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

Termin

Realizacji

zadań

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.320,00

80110

Gimnazjum

7.320,00

Gimnazjum w Nowym Warpnie

7.320,00

4270

Zakup usług remontowych

7.320,00

Zakup usług remontowych (dokończenie elewacji budynku gimnazjum)

7.320,00

30.03.2005r

Łączna kwota wydatków

7.320,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-01-2005 12:49:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-01-2005 12:49:12