Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/128/2004


UCHWAŁA NR XXVI/128/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca

2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004, dokonuje się następujące zmiany:

  1. uchyla się załącznik Nr 12,

  2. załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie:

dział

rozdział

Nazwa podziałki

klasyfikacji

budżetowej

nazwa programu inw. i zadania finans. z budżetu

jednostka realizująca

program lub koordynująca

wykonanie programu

okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

w złotych

w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach

rok

rozpoczęcia

rok

zakończenia

2004

w zł.

2005

w zł.

2006

w zł.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

400

40002

dostarczanie wody

modernizacja sieci wodociąg

w Nowym Warpnie

Gmina

2004

2005

225.000

88600

10000

900

90095

pozostała działalność

Kanalizacja

Gmina

1994

2008

5544600

21300

21000

18000

900

90095

pozostała działalność

modernizacja procesu

oczyszczania ścieków

Gmina

2004

2006

170000

11400

10000

160000

900

90095

pozostała działalność

rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych

Gmina

2000

2006

1000000

13500

4000

RAZEM

6939600

134800

45000

178000

  1. W załączniku Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej ) gminy Nowe Warpno w 2004r wprowadza się następujące zmiany :

po stronie kosztów:

a) zmniejsza się:

- dział 700

- gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę:

5.800,00zł

- rozdział

70001

- zakłady gospodarki mieszkaniowe

- o kwotę:

5.800,00zł

- dział 710

- działalność usługowa

- o kwotę:

3.900,00zł

- rozdział

71035

- cmentarze

- o kwotę:

3.900,00zł

- dział 900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

67.850,00zł

- rozdział

90002

- gospodarka odpadami

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic placów i dróg

- o kwotę:

66.850,00zł

b) zwiększa się:

- dział 900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

4.880,00zł

- rozdział

90001

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

90017

- zakłady gospodarki komunalnej

- o kwotę:

880,00zł

razem koszty po zmianach

875.030,00zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-01-2005 12:48:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-01-2005 12:48:08