Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/126/2004


UCHWAŁA NR XXVI/126/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29grudnia 2004roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

38.266,00zł

z tego:

1) dochody własne

- o kwotę:

38.266,00zł

w tym:

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

11.166,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

- o kwotę:

1.200,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

1.200,00zł

- rozdział

75802

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

- o kwotę:

9.966,00zł

§

2750

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

- o kwotę:

9.966,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

26.500,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

26.500,00zł

§

2440

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.

- o kwotę:

26.500,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

600,00zł

§

2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozum.

z organami administracji rządowej

- o kwotę:

600,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu

- o kwotę:

26.500,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

26.500,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna

- o kwotę:

26.500,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

26.500,00zł

§

6260

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.

- o kwotę:

26.500,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

56.266,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

56.266,00zł

w tym:

dział

400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

- o kwotę:

18.600,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

18.600,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

18.600,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.200,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

1.200,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.200,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

36.466,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic placów i dróg

- o kwotę:

9.966,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

9.966,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

26.500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

26.500,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

600,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

600,00zł

2. Zmniejsza się wydatki

- o kwotę:

45.100,00zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

45.100,00zł

w tym:

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

45.100,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

45.100,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

45.100,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

3.496.976,00zł

z tego:

- dochody własne

3.077.567,00zł

- dochody na zadania zlecone

419.409,00zł

2) Wydatki ogółem

3.485.076,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.065.667,00zł

- wydatki na zadania zlecone

419.409,00zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-01-2005 12:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-01-2005 12:44:16