Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 123/2004


UCHWAŁA NR XXV/123/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 23 listopada 2004roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

76.811,00zł

z tego:

1) dochody własne

- o kwotę:

38.820,00zł

w tym:

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.082,00zł

- rozdział

80113

- dowożenie uczniów do szkół

- o kwotę:

1.082,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.082,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

32.668,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

32.668,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

32.668,00zł

dział

926

- kultura fizyczna i sport

- o kwotę:

5.070,00zł

- rozdział

92601

- obiekty sportowe

- o kwotę:

5.070,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

5.070,00zł

2) dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

37.991,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

33.955,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

33.991,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

33.991,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

4.036,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę:

4.036,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

4.036,00zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu

- o kwotę:

35.527,00zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

32.668,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

32.668,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

32.668,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

32.668,00zł

2) na zadania własne

- o kwotę:

2.859,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.859,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.społeczne

- o kwotę:

2.859,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.859,00zł

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

87.461,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

49.470,00zł

w tym:

dział

700

- gospodarka mieszkaniowa

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

70005

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

6.350,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

100,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

2.250,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.200,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

300,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

50,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

700,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.682,00zł

- rozdział

80113

- dowożenie uczniów do szkół

- o kwotę:

1.682,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenie społeczne

- o kwotę:

500,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

100,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.082,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

33.568,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

33.568,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

1.100,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

19.908,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

982,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.653,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

517,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.779,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

750,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.679,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

2.400,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

800,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

300,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

300,00zł

dział

926

- kultura fizyczna i sport

- o kwotę:

5.570,00zł

- rozdział

92601

- obiekty sportowe

- o kwotę:

5.570,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

5.270,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

300,00zł

2) na zadania zlecone

- o kwotę:

37.991,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

33.955,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

33.955,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

33.153,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

402,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

251,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

149,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

4.036,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic placów i dróg

- o kwotę:

4.036,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

3.280,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

756,00zł

2. Zmniejsza się wydatki

- o kwotę:

46.177,00zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

13.509,00zł

w tym:

dział

710

- działalność usługowa

2.000,00zł

- rozdział

71014

- opracowania geodezyjne i kartograficzne

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

6.350,00zł

rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

100,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

100,00zł

- rozdział

75022

- rady gmin

- o kwotę:

1.200,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

1.200,00zł

- rozdział

75023

- urzędy gmin

- o kwotę:

5.050,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

1.050,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

4.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

600,00zł

- rozdział

80113

- dowożenie uczniów do szkół

- o kwotę:

600,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

600,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.759,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

2.859,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.859,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

900,00zł

§

4030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

900,00zł

dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

300,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

300,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

300,00zł

dział

926

- kultura fizyczna i sport

- o kwotę:

500,00zł

- rozdział

92605

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- o kwotę:

500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

500,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

32.668,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

32.668,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

32.668,00zł

§

3020

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- o kwotę:

200,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

19.908,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

982,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenie społeczne

- o kwotę:

3.653,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

517,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.779,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

750,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.679,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

2.400,00zł

§

4440

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- o kwotę:

800,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

3.449.586,00zł

z tego:

- dochody własne

3.067.174,00zł

- dochody na zadania zlecone

382.412,00zł

2) Wydatki ogółem

3.437.686,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.055.274,00zł

- wydatki na zadania zlecone

382.412,00zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 26-11-2004 11:57:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 26-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 26-11-2004 11:57:12