Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXII/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat 2017-01-16 11:36:11
dokument XXII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-01-16 11:34:24
dokument XXII/133/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2017-01-13 09:20:23
dokument XXII/132/2016 w sprawie uchylenia Uchwały NR XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-01-13 09:11:58
dokument XXII/131/2016 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2017-01-13 09:10:32
dokument XXII/130/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok 2017-01-12 09:06:05
dokument XXII/129/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok 2017-01-12 09:04:49
dokument XXII/128/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2017-01-12 09:03:29
dokument XXII/127/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017- 2020 2017-01-11 10:00:18
dokument XXII/126/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-01-11 09:58:58
dokument XXII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2017-01-11 09:57:03
dokument XXI/124/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-06 09:08:01
dokument XXI/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2016-12-06 09:06:57
dokument XXI/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2016-12-06 09:06:08
dokument XXI/121/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Warpna 2016-12-06 09:04:53
dokument XXI/120/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2016-12-06 09:03:27
dokument XXI/119/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-12-06 09:02:07
dokument XXI/118/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-12-06 08:58:45
dokument XX/117/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2016-11-03 09:45:25
dokument XX/116/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-11-03 09:37:36
dokument XX/115/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-11-03 09:34:02
dokument XX/114/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-11-03 09:32:59
dokument XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2016-11-03 09:30:40
dokument XIX/112/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-10-12 13:43:52
dokument XIX/111/2016 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej 2016-10-12 13:39:56
dokument XIX/110/2016 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-10-12 13:38:14
dokument XIX/109/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-12 13:32:40
dokument XIX/108/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2016-10-12 13:12:24
dokument XIX/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2016-10-12 13:11:21
dokument XIX/106/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-10-11 12:36:15
dokument XIX/105/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-10-11 12:35:19
dokument XVIII/104/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2015 rok 2016-08-22 10:05:33
dokument XVII/103/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2016-07-06 11:10:37
dokument XVII/102/2016 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2016-07-06 10:50:29
dokument XVII/101/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2016-07-06 10:07:05
dokument XVII/100/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno 2016-07-06 09:54:11
dokument XVII/099/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-06 09:18:41
dokument XVII/098/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-07-06 08:55:14
dokument XVI/097/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2016-05-30 14:25:39
dokument XVI/096/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-30 14:24:14
dokument XVI/095/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-05-30 14:21:58
dokument XVI/094/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-05-30 14:20:29
dokument oświadczenie Nr 01/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie stanowiska poprzez wydanie oświadczenia o utrzymaniu spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-03-23 08:23:44
dokument XV/093/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/034/015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2016-03-23 08:18:08
dokument XV/092/2016 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 2016-03-23 08:16:20
dokument XV/091/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonej w Nowym Warpnie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-03-23 08:15:14
dokument XIV/090/2016 w sprawie wyrażenia intencji podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego 2016-03-03 12:15:06
dokument XIV/089/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2016 roku" 2016-03-03 12:12:05
dokument XIV/088/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-03-03 12:04:21
dokument XIV/087/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-03-03 12:02:47
dokument XIV/086/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości położonej w Nowym Warpnie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-03-03 12:01:08
dokument XIII/085/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2016-02-02 13:24:36
dokument XIII/084/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-02-02 13:20:24
dokument XIII/083/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 2016-02-02 13:17:03
dokument XIII/082/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2016 rok 2016-02-02 13:13:49
dokument XIII/081/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2016 rok 2016-02-02 13:09:39
dokument XIII/080/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-02-02 13:05:25
dokument XIII/079/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-02-02 13:04:00
dokument XIII/078/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-02-02 13:01:21