Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XCIl.165.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-06-08 15:17:51
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 2017-02-15 13:16:13
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2016 2017-02-15 13:13:17
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2016 2017-02-15 13:12:20
Uchwała nr CCXCVII.484.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-11-10 15:15:05
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2016 2016-11-10 15:13:10
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2016 2016-11-10 15:11:17
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2016 2016-11-10 15:10:03
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2016 2016-11-10 15:06:56
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2016 2016-06-03 11:37:57
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2016 2016-06-03 11:37:04
Uchwała nr LXXXIX.156.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Wapna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia 2016-04-27 14:09:28
Uchwała nr XLIV.105.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-02-22 15:39:17
Uchwała Nr XXV.64.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-01-26 09:39:07
uchwała Nr XII/075/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016- 2019 2016-01-13 11:08:01
uchwała Nr XII/074/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-01-13 11:07:24
Uchwała Nr CCCXXIX.614.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2015-12-17 10:51:39
Uchwała Nr CCCXXIX.613.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2015-12-17 10:51:08
Uchwała Nr CCCXXIX.612.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2015-12-17 10:50:39