115


UCHWAŁA NR XXII/115/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 06 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Nowe Warpno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1231 zm. z 2001r. Nr 128, poz. 1401; zm. z 2002 Nr 167, poz. 1372; zm. z 2003r. Nr 80, poz. 719; Nr 122, poz. 1143, zm. z 2004 r. Nr 29, poz. 257; Nr 99, poz. 1001) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Na terenie Gminy Nowe Warpno sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, może odbywać się maksymalnie w 20 punktach.

  2. Na terenie Gminy Nowe Warpno sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości

powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

może odbywać się maksymalnie w 20 punktach.

  1. Jeżeli w jednym obiekcie działalność handlowa lub gastronomiczna prowadzona jest przez kilka podmiotów gospodarczych wskazujących jako miejsce działalności ten sam adres, to w rozumieniu ust.1 i 2 stanowią one jeden punkt.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XII/069/2003 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2003r. w sprawie ustalania na terenie Gminy Nowe Warpno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE

Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 12-08-2004 12:02:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 12-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 12-08-2004 12:02:56