VII/042/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR VII/042/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 maja 2015 roku


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art.19 pkt 1 lit. ”b” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz Uchwały Nr III/017/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28.01.2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 586), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr IV/023/2015 rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 718) wykreśla się paragrafy: 4,5,6,7 i 8.


§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr VI/039/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/023/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1848).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-05-2015 09:16:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 28-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 28-05-2015 09:16:37