Uchwała nr IV/023/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR IV/023/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz Uchwały Nr III/017/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28.0.2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 586), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Nowe Warpno, Warnołęka, Brzózki, Mszczuje, Myślibórz Mały, Myślibórz Wielki, Popielewo za każdy dzień pobytu w wysokości 2,20 zł.

 

§ 2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 

§ 3. Określa się, że inkasentami opłaty miejscowej są:

  1. Właściciele i dzierżawcy ośrodków wypoczynkowych, campingów i marin, bądź wyznaczone przez nich osoby,
  2. Właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, hoteli, domów gościnnych i kwater prywatnych, bądź wyznaczone przez nie osoby,
  3. Urząd Gminy Nowe Warpno poprzez zatrudnione w tym celu osoby.

 

§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

 

§ 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

 

§ 6. Opłatę pobiera się na kwitariusz przychodowy pobrany w Urzędzie.

 

§ 7. Za przekroczenie terminu rozliczenia naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości odsetek zaległości podatkowych.

 

§ 8. Sposób prowadzenia inkasa opłaty miejscowej przez inkasentów podlega kontroli prowadzonej przez osoby upoważnione przez Burmistrza Nowego Warpna.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 13-05-2015 12:51:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 13-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 13-05-2015 13:25:05