Uchwała nr III/017/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową

UCHWAŁA NR III/017/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 17 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opłatę miejscową na terenie Gminy Nowe Warpno pobiera się w miejscowościach:
Nowe Warpno, Warnołęka, Brzózki, Mszczuje, Myślibórz Mały, Myślibórz Wielki, Popielewo.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 13-05-2015 12:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 13-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 13-05-2015 13:25:28