Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
106 w sprawie zmiany terminu obowiązywania Zarządzenia nr 096/2014 roku Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m? ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku 2016-12-21 09:13:21
105 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2016-01-21 14:37:06
104 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-12-31 09:33:04
103 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-12-31 09:27:09
102 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-12-31 09:23:35
101 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2016-2018 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2015-12-31 09:19:58
100 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-12-30 15:45:04
099 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-12-30 15:42:55
098 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 15:39:53
097 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-12-30 15:28:43
096 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2016?2018 2015-12-30 15:19:56
095 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 14:55:05
094 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-30 14:48:16
093 w sprawie odwołania przetargu ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7/8 2015-12-30 14:41:48
092 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno 2015-12-30 14:38:42
091 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-12-30 14:35:39
090 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-12-30 14:28:33
089 w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:26:09
088 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:20:12
087 w sprawie powołania komisji do badania i oceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno" 2015-12-30 14:17:18
086 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:13:27
085 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu garażu 2015-12-30 14:10:31
084 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2015-12-30 14:07:50
083 w sprawie powołania komisji do kontroli uporządkowania sposobu użytkowania przystani w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie zgodnie z Projektem o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-015/10 2015-12-30 14:03:16
082 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 13:58:27
081 w sprawie powołania komisji do odbioru lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 1 w Nowym Warpnie 2015-10-28 14:16:45
080 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7/8 2015-10-28 14:03:39
079 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 13:59:13
078 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość gruntową nr 267/5 obręb nr 1 Nowe Warpno stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW SZ2S/00021633/8 2015-10-28 13:50:32
077 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2015-10-28 13:47:42
076 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2015-10-28 13:43:53
075 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-28 13:35:41
074 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-10-28 12:59:11
073 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:54:31
072 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:46:36
071 w sprawie powołania komisji do komisyjnego otwarcia pomieszczenia przy ul. Kościuszki 16 w Nowym Warpnie 2015-10-28 12:27:09
070 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-10-28 12:23:15
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:22:11
068 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2015-10-28 11:26:45
067 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na Podinspektora ds. finansowych w Referacie finansowym Urzędu Gminy w Nowym Warpnie w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:23:11
066 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:20:04
065 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość gruntową nr 435/1 stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW SZ2S/00033905/3 2015-10-28 11:12:38
064 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2015-10-28 11:09:16
063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:03:06
062 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:00:04
061 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. 2015-10-28 10:50:54
060 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 10:42:56
059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 10:30:09
058 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2015-10-28 10:16:16
057 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2015-10-28 10:11:48
056 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu 2015-07-22 14:15:23
055 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-07-22 12:58:48
054 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-22 12:53:14
053 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2015-07-22 12:39:18
052 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2015-07-22 12:28:07
051 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przekazania sołtysowi wsi Brzózki majątku ruchomego i nieruchomego 2015-07-22 12:11:13
050 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:06:09
049 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:03:06
048 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:00:52
047 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015?2018 2015-07-22 11:40:11
046 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-07-22 11:33:51
045 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie - od 01.09.2015 r. w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018" 2015-07-22 11:19:18
044 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-06-24 14:57:03
043 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-06-24 14:43:39
042 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-06-24 14:41:40
041 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-06-24 14:33:41
040 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-06-24 14:26:27
039 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2015-06-24 14:19:19
038 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-06-24 11:11:06
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-05-26 15:24:47
036 w sprawie wyznaczenia dodatkowych wolnych dni od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w zamian za święta przypadające w wolne dni od pracy 2015-05-26 15:22:59
035 w sprawie ustalenia zasad poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-15 11:35:03
034 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2015-05-15 11:32:31
033 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-05-15 11:25:07
032 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-15 11:09:50
031 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-05-15 11:08:31
030 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-05-15 11:05:50
029 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-15 09:46:38
028 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-15 09:44:19
027 w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-15 09:40:34
026 w sprawie powołania komisji w sprawie wyboru ofert na dzierżawę gruntu pod pawilony handlowo-usługowe przy wiosce żeglarskiej w Nowym Warpnie 2015-05-15 09:36:19
025 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-04-27 10:14:26
024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-27 10:11:11
023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-27 10:04:06
022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-04-27 10:00:31
021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-04-08 13:52:32
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-04-08 13:47:46
019 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-04-08 13:39:56
018 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-04-08 13:27:34
017 w sprawie powołania komisji 2015-04-08 12:23:10
016 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno 2015-03-13 12:17:35
015 w sprawie zmiany przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-13 12:11:17
014 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2015-03-13 12:01:41
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-03-13 11:55:17
012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno 2015-03-13 11:51:51
011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-13 11:45:49
010 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-13 11:37:01
009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-13 11:33:47
008 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-03-13 11:25:20
007 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-13 11:17:53
006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji, której celem jest świadczenie na rzecz Gminy Nowe Warpno usługi prawniczej polegającej na zastępstwie prawnym i doradztwie prawnym w zakresie postępowania procesowego w postępowaniach o odzyskanie podatku VAT dla Gminy 2015-01-28 14:41:37
005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-01-27 11:24:07
004 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2015-01-27 11:21:57
003 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-01-27 11:13:57
002 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w 2015 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2015-01-12 13:03:48
001 w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego 2015-01-12 12:57:59