XLV/503/2014 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

UCHWAŁA NR XLV/503/2014

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz.934 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.1. Opiniuje się pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:10:04