Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. 2017-10-20 10:04:02
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2015 2016-06-03 11:36:12
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2015 2016-06-03 11:35:29
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r. 2017-10-20 09:43:14
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2015 2016-06-03 11:34:38
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2015 2016-06-03 11:34:08
Uchwała Nr CCXXXII.390.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 2015-09-24 14:00:59
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2015 2015-09-24 13:56:23
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2015 2015-09-24 13:55:24
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2015 2015-05-08 10:30:54
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2015 2015-05-08 10:30:25
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Nr III/013/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015- 2018 2015-02-03 11:13:02
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Nr III/012/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-02-03 11:11:31
Uchwała Nr CCXLVI.594.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2014-12-31 12:44:58
Uchwała Nr CCXLVI.593.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2014-12-31 12:41:30