Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o prowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

w trybie Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz.U.Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.)

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje o rozpoczęciu w dniu 25 listopada 2014 r, konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

1. Tytuł projektu:

Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 25 listopada 2014 r. do 08 grudnia 2014 r.

 

3. Osoba wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Honorata Gadomska
hgadomska@nowewarpno.pl
Tel.: (91) 31-29-660
Fax: (91) 31-29-713

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub drogą elektroniczną do osoby wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
    1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
    2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

1 program_2015.pdf (PDF, 87KB) 2014-11-25 13:02:48 474 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 25-11-2014 13:02:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 25-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 25-11-2014 13:07:15