16.11.2014 - wybory samorządowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
protokoły głosowania 2014-11-21 17:05:26
Uchwała Nr 10 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 08 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-03 13:59:41
Uchwała Nr 09 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w wyborach Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz Burmistrza Nowego Warpna, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-03 13:59:15
Uchwała Nr 08 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 10:09:44
Głosowanie przez pełnomocnika 2014-10-24 11:05:46
Głosowanie korespondencyjne 2014-10-24 11:01:01
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 10:11:16
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Nowe Warpno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 10:07:28
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodnipomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonychna dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 10:08:32
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Nowego Warpna w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-22 10:08:42
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna z dnia 17 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 09:09:38
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 07 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na zgłaszanie list kandydatów do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-08 11:30:32
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2014 r. o składzie oraz o terminie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie, w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-09-26 13:16:20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-09-26 13:15:52
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Policach o harmonogramie dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Policach 2014-09-26 13:09:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-05 10:39:14
Obwieszczenie Starosty Polickiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Policach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Policach 2014-09-03 14:30:12
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie 2014-09-03 14:19:09