XLII/455/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Policach

UCHWAŁA NR XLII/455/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2014 r.


w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Policach


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt połączenia Gminy Nowe Warpno i Gminy Dobra w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Policach.
 

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do przekazania egzemplarza uchwały Zarządowi Powiatu w Policach.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 03-06-2014 14:10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 03-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 03-06-2014 14:10:25