XXXIX/418/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXIX/418/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 lutego 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art.13 ust.1, art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy budynku magazynowego oraz części działki nr 1023/3 w Nowym Warpnie przy ul. Żeromskiego z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność rybacką.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 07-03-2014 10:29:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 07-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 07-03-2014 10:29:53