Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
109 w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2020" 2016-05-19 09:13:03
108 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-28 14:35:14
107 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-01-27 11:10:09
106 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014?2017 2015-01-27 10:38:04
105 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-27 10:33:21
104 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-01-12 11:50:03
103 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-01-12 11:47:00
102 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na 2015 rok 2015-01-12 11:42:54
101 w sprawie nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 344/6 położonej w obrębie Warnołęka, w Gminie Nowe Warpno 2015-01-12 10:53:54
100 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-12 10:49:34
099 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2014-12-19 11:41:42
098 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2014-12-19 11:31:50
097 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-12-19 11:29:39
096 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku 2014-12-19 09:06:26
095 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-19 09:05:20
094 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-12-19 09:04:21
093 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-12-19 09:00:10
092 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-18 15:31:29
091 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2014-11-26 10:18:52
090 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności 2014-11-25 15:24:19
089 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-25 09:38:19
088 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-25 09:37:00
087 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-11-25 09:35:21
086 w sprawie uchylenia zarządzenia 2014-11-25 09:29:11
085 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego 2014-11-25 09:28:00
084 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-25 09:20:59
083 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-11-25 09:13:29
082 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2014-11-25 09:12:09
081 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2014-11-25 09:09:33
080 w sprawie wyboru realizatora szczepień ochronnych przeciwko grypie w 2014 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-11-24 16:05:04
079 w sprawie anulowania dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-24 16:03:39
078 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-24 16:02:45
077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 16:01:34
076 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-11-24 15:59:50
075 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2014-11-24 15:58:35
074 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 15:55:23
073 w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczenia usługi dla użytkowników Systemu Powiadamiania eSMS 2014-11-24 15:52:20
072 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-11-24 15:43:21
071 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-11-24 15:41:02
070 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 15:39:52
069 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-11-24 15:38:16
068 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-09-30 12:24:32
067 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-09-30 12:14:02
066 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-09-30 12:11:57
065 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:25:08
064 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:22:20
063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:19:37
062 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-09-17 12:16:34
061 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-09-17 12:03:01
060 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert w sprawie zabezpieczenia medycznego tj. dwóch lekarzy lub dwóch ratowników oraz karetki, zabezpieczenia ochrony i bezpieczeństwa oraz przygotowania i organizacji koncertu w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2014-09-17 11:54:51
059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-09-17 11:51:46
058 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert na prowadzenie działalności usługowej w pawilonie przy promenadzie w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 2014-09-17 11:41:55
057 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert w sprawie wynajmu sceny wraz ze sprzętem technicznym i oświetleniem oraz na organizację i przygotowanie cateringu dla uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2014-09-17 11:38:28
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-07-28 10:45:45
055 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przekazania campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej 2014-07-28 10:41:34
054 w sprawie wydania przepisów porządkowych Regulaminu Miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim 2014-07-28 10:37:54
053 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-07-28 10:31:18
052 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-28 10:23:28
051 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-28 10:12:34
050 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-07-28 10:11:16
049 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przekazania nieruchomości 2014-07-28 10:02:18
048 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno-Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką 2014-07-28 09:59:17
047 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont budynku gospodarczego na działce nr 817 w obrębie 1 Nowego Warpna 2014-07-28 09:48:42
046 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2014-07-28 09:47:12
045 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie" 2014-07-28 09:44:29
044 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-28 09:40:29
043 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-28 09:39:20
042 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2014-07-23 11:08:46
041 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przejęcia nieruchomości 2014-07-23 10:58:57
040 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:55:10
039 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2014 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2014-07-23 10:53:39
038 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r 2014-07-23 10:51:07
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:46:44
036 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 783/44 o powierzchni 0,0811 ha obręb nr 1 miasta Nowe Warpno z przeznaczeniem na działalność związaną z gastronomią 2014-07-23 10:44:28
035 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:38:43
034 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:36:23
033 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-07-23 09:47:12
032 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-07-23 09:42:33
031 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-07-23 09:39:46
030 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2014-07-23 09:32:18
029 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-07-22 15:34:57
028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-22 15:26:39
027 w sprawie sprzedaży w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego prawa własności do samochodu specjalistycznego pożarniczego o podwoziu marki STAR wersja P 244 L 2014-04-17 15:31:14
026 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-04-17 15:20:16
025 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Nowe Warpno a osobami fizycznymi 2014-04-17 15:15:13
024 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego 2014-04-17 15:13:39
023 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-04-17 15:02:05
022 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-04-17 14:59:02
021 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi woj. Nr 114, przejście przez miejscowość Brzózki 2014-04-17 14:54:25
020 w sprawie w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-04-17 14:52:07
019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 041/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2014-04-17 14:40:25
018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-04-17 14:37:32
017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi 2014-04-17 14:32:57
016 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-04-17 14:31:32
015 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-02-20 15:02:33
014 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-02-20 14:47:35
013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 023/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2014-02-20 14:45:29
012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2014-02-20 14:42:31
011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2014-02-20 14:35:01
010 w sprawie powołania komisji celem spisania majątku ruchomego i nieruchomego remizy strażackiej w Brzózkach 2014-02-20 14:31:26
009 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2014-02-20 14:29:04
008 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej ofertyw 2014 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2014-02-20 14:26:44
007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-02-20 14:21:53
006 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego pomieszczenia mieszkalnego 2014-02-20 14:19:52
005 w sprawie wyznaczenia wolnych dni od pracy w 2014 roku 2014-02-20 14:15:20
004 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 r. 2014-02-20 14:12:47
003 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego w 2014 roku 2014-02-20 14:09:55
002 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2014 r 2014-02-20 14:06:55
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-02-20 13:56:07