Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała XCIX.179.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2015-05-08 10:29:14
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. 2017-10-20 09:40:20
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2014 2015-05-08 10:26:18
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2014 2015-05-08 10:25:50
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2014 2014-10-22 10:31:06
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2014 2014-10-22 10:29:03
Uchwała CXLVII.356.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-09-17 11:29:45
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2014 2014-09-17 11:26:19
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2014 2014-09-17 11:25:44
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2014 2014-09-17 11:24:32
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2014 2014-09-17 11:23:50
Uchwała nr XXXIII.111.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-03-06 14:13:17
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Nr XXXVII/392/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-01-15 10:04:48
uchwała nr CLXXXI.572.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fnansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014 - 2017 2014-01-15 09:47:50
uchwała nr CLXXXI.571.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-01-15 09:45:39
uchwała nr CLXXXI.570.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-01-15 09:42:33
uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Nr XXXVII/391/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-01-15 09:32:21