Obwieszczenie Starosty Polickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej na działkach leśnych od drogi wojewódzkiej nr 114 do działki nr ewid. 250 obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno obejmującej działki nr ewid. 57/2, 88/3, 88/4, 87/1 i 217/1 w Brzózkach, gm. Nowe Warpno