Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXIII/335/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXXIII/335/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2013 roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVI/212/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie   określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zach z 2013 r. poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust.1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  – raz w tygodniu w okresie od 01 marca do 31 października i raz na dwa tygodnie w okresie od 01 listopada do końca lutego;”;
2) § 3 ust.1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  – raz w tygodniu w okresie od 01 marca do 31 października i raz na dwa tygodnie w okresie od 01 listopada do końca lutego.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-10-2013 15:10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-10-2013 15:10:43