Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-11 15:38:51
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-06 15:19:01
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:25:53
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:23:49
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - postanowienie 2018-12-28 15:28:48
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - postanowienie 2018-12-28 15:27:55
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:57:57
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:20:45
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2018-05-25 14:13:41
Zakup sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka 2018-03-15 12:57:53
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-03-15 12:54:30
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji 2017-04-20 10:10:44
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zobowiązaniu do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2017-04-20 10:10:13
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 2017-03-13 15:31:58
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu dowodów i materiałów 2017-03-13 15:29:31
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - postanowienie 2017-01-19 13:26:22
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-11-09 13:10:55
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko 2016-10-25 08:49:25
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie - obwieszczenie o dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji 2016-10-18 11:55:35
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2016-09-16 12:14:12
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - postanowienie o wznowieniu postępowania 2016-09-16 12:13:15
Budowa trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 345/7, obręb Brzózki - decyzja umarzająca postępowanie administracyjne 2016-09-16 12:07:43
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno - obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:12:24
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1,5 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - obwieszczenie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:11:32
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:10:15
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 Mwp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:09:30
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:07:21
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:06:22
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2016-04-15 15:12:47
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanym postanowieniu 2016-04-15 15:07:56
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-02-11 08:54:54
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2015-08-19 13:54:31
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - postanowienie 2015-08-19 13:52:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. Dotyczy wszzęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 216-16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno". 2015-07-31 09:35:25
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 24 lutego 2015 r. Burmistrza Nowego Warpna, znak OŚ 6220.03.06.2014/15.HG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki". 2015-07-31 09:34:48
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2015-07-20 14:57:22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2015-03-23 14:58:11
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2015-02-26 14:54:37
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie 2015-01-27 14:15:56
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - postanowienie 2015-01-27 14:15:33
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wznowienie 2014-12-23 15:01:38
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - decyzja 2014-04-29 14:13:56
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - decyzja 2014-04-08 15:37:27
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - postanowienie 2014-04-08 15:19:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - obwieszczenie 2014-03-14 11:21:44
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - wszczęcie postępowania 2014-03-12 12:07:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2014-02-14 11:05:34
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - obwieszczenie 2014-01-29 13:35:04
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wszczęcie postępowania 2013-12-24 10:07:35
Budowa kompleksu zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 - 406/11 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:53:15
Budowa kompleksu zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 405/1 ? 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:52:04
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2013-09-12 14:21:11
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (28 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:23:45
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (17 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:08:00
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (11 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:15:05
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (5 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:05:32
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - postanowienie 2013-05-29 13:02:54
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:33:17
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:29:29
Wiercenie otworu przeznaczonego na studnie nr 4 na ujęciu wody podziemnej na działce nr 386/5 obręb Brzózki gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 13:17:38
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 12:49:47