Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A- działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-03-27 11:09:01
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A-działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-03-08 13:30:09
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-11 15:38:51
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o wydanej decyzji 2019-02-06 15:19:01
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:25:53
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2019-01-16 12:23:49
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - postanowienie 2018-12-28 15:28:48
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - postanowienie 2018-12-28 15:27:55
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:57:57
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających 2018-10-05 14:20:45
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2018-05-25 14:13:41
Zakup sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka 2018-03-15 12:57:53
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-03-15 12:54:30
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji 2017-04-20 10:10:44
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - postanowienie o zobowiązaniu do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2017-04-20 10:10:13
Budowa zespołu budynków jednorodzinnych całorocznych na działkach o nr 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 627 dr oraz 980 dr obręb ew. Nr 1 Nowe Warpno, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji 2017-03-13 15:31:58
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zebraniu dowodów i materiałów 2017-03-13 15:29:31
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - postanowienie 2017-01-19 13:26:22
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-11-09 13:10:55
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m - zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzupełnieniu do raportu oddziaływania na środowisko 2016-10-25 08:49:25
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie - obwieszczenie o dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji 2016-10-18 11:55:35
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2016-09-16 12:14:12
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Warpnie - postanowienie o wznowieniu postępowania 2016-09-16 12:13:15
Budowa trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 345/7, obręb Brzózki - decyzja umarzająca postępowanie administracyjne 2016-09-16 12:07:43
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno - obwieszczenie o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:12:24
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1,5 MWp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - obwieszczenie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-03 10:11:32
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:10:15
Budowa elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 Mwp wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:09:30
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wydanej decyzji 2016-06-03 10:07:21
Inwestycje w ASN Sp. z o.o. z zastosowaniem innowacyjnych technologii produkcji jednostek pływających o znacznie większej autonomii pływania, wykorzystujących innowacyjne laminaty wytwarzania energii odnawialnej w miejscowości Nowe Warpno - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-06-03 10:06:22
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2016-04-15 15:12:47
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wydanym postanowieniu 2016-04-15 15:07:56
Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-02-11 08:54:54
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2015-08-19 13:54:31
Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 222 - 10 budynków, dz. nr 216 - 16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno - postanowienie 2015-08-19 13:52:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. Dotyczy wszzęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleks zabudowy jednorodzinnej dz. nr 216-16 budynków, obręb nr 2 Nowe Warpno". 2015-07-31 09:35:25
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 24 lutego 2015 r. Burmistrza Nowego Warpna, znak OŚ 6220.03.06.2014/15.HG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki". 2015-07-31 09:34:48
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2015-07-20 14:57:22
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2015-03-23 14:58:11
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie o wydaniu decyzji 2015-02-26 14:54:37
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - zawiadomienie 2015-01-27 14:15:56
Przebudowa drogi woj. nr 114 - przejście przez miejscowość Brzózki - postanowienie 2015-01-27 14:15:33
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wznowienie 2014-12-23 15:01:38
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - decyzja 2014-04-29 14:13:56
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - decyzja 2014-04-08 15:37:27
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - postanowienie 2014-04-08 15:19:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - obwieszczenie 2014-03-14 11:21:44
Budowa szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, żłobka wraz z zapleczem sportowo rekreacyjnym i infrastrukturą techniczno-komunikacyjną w Nowym Warpnie - wszczęcie postępowania 2014-03-12 12:07:42
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2014-02-14 11:05:34
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - obwieszczenie 2014-01-29 13:35:04
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Brzózki-Trzebież - wszczęcie postępowania 2013-12-24 10:07:35
Budowa kompleksu zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 - 406/11 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:53:15
Budowa kompleksu zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 405/1 ? 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-12-10 12:52:04
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) na działce o numerze geodezyjnym 435/4 w obrębie ewidencyjnym nr 3 Nowe Warpno w gminie Nowe Warpno - postanowienie 2013-09-12 14:21:11
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (28 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:23:45
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (17 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - zawieszenie postępowania 2013-07-19 13:08:00
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (11 budynków) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:15:05
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (5 budynków) oraz jednorodzinnej (28 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - postanowienie 2013-07-19 12:05:32
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - postanowienie 2013-05-29 13:02:54
Kompleks zabudowy rekreacyjnej (6 budynków) oraz jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr od 405/1 do 405/13 obręb Brzózki gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:33:17
Kompleks zabudowy jednorodzinnej (33 budynki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 406/1 do 406/11 obręb Brzózki, gm. Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-23 15:29:29
Wiercenie otworu przeznaczonego na studnie nr 4 na ujęciu wody podziemnej na działce nr 386/5 obręb Brzózki gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 13:17:38
Budowa stawu rybnego - hodowlanego na działce nr 196 obręb Warnołęka gmina Nowe Warpno - wszczęcie postępowania 2013-05-17 12:49:47