Uchwała Nr X/071/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 września 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno


(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 1999 r. Nr 48, poz.732)

UCHWAŁA NR X/071/99

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 września 1999 roku

w sprawie

zmiany statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 1996 roku (Dz.U. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622;

z 1997r Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998r Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Nowe Warpno stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/120/96

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 02 lipca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.U.Woj.Szczec. Nr 13, poz.96) wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu

w § 14, ust.2 lit.a) słów „Komisja Rozwoju Gospodarczego” słowami „Komisja d/s Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:46