Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/042/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno


(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 1999 r. Nr 48, poz.731)

UCHWAŁA NR V/042/99

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 23 lutego 1999 roku

w sprawie

zmiany statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 1996 roku ( Dz.U. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622;

z 1997r Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998r Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę Nr I/004/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia

03 listopada 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno.

§ 2

W uchwale Nr XXIV/120/96 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 02 lipca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.U.Woj.Szczec. Nr 13, poz.96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej uchwały zmienia się tytuł ustawy z „o samorządzie terytorialnym”

na „o samorządzie gminnym”,

2) w § 8 dodaje się ust.3 o treści:

„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera i prowadzi przewodniczący rady poprzedniej

kadencji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady.”,

3) w § 14 dodaje się ust.3 o treści:

„3. Skład osobowy komisji o których mowa w ust.2 lit.a) i lit.b) w liczbie od 5 do 7 członków ustala

rada uchwałą.”

4) w § 31 skreśla się ust.4

5) w § 38 ust.1:

a) wykreśla się lit.i),

b) dotychczasowe lit.j), lit.k) i lit.l) otrzymują odpowiednio oznaczenia lit.i), lit.j) i lit.k),

6) w § 69:

a) dotychczasowa treść § 69 staje się ust.1,

b) wprowadza się ust.2 i ust.3 o treści:

„2. Na wniosek burmistrza rada wybiera:

a) zastępcę burmistrza,

b) członków zarządu.

3. Radni pełniący funkcje zastępcy burmistrza oraz pozostali członkowie zarządu pełnią swoje

funkcje społecznie (nieetatowo) i otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej

na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.”.

7) w § 72 ust.1 po słowie „rozstrzygnięcia” dodaje się słowo „kolegialnie”,

8) w § 87

a) skreśla się dotychczasową treść ust.3

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada na sesji na której dokonuje wyboru burmistrza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia

wynagrodzenia burmistrza gminy oraz sposobu zmiany tego wynagrodzenia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:32