Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2018-07-03 13:13:04
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" 2017-04-20 11:13:21
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku" 2016-03-04 14:06:02
Sprawozdanie z przeprowadzonych w dniach 24 lipca - 14 sierpnia 2015 r. konsultacji z sektorem pozarządowym projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2015-08-18 15:23:10
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku" 2015-05-28 14:46:59
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku" 2014-02-20 09:31:12
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok" 2013-03-26 09:05:11