Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVI/214/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXVI/214/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno


Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Przez właścicieli nieruchomości, rozumie się obok właścicieli nieruchomości także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na terenie Gminy Nowe Warpno.
3. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Nowego Warpna na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 2. 1. Określa się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 roku.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomość nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu lub oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 214_deklaracja.doc (DOC, 71KB) 2013-03-15 10:53:17 578 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:53:17