Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXVII/398/2013 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2014-01-21 09:21:39
XXXVII/397/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione 2014-01-21 09:20:27
XXXVII/395/2013 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2014 rok 2014-01-21 09:19:07
XXXVII/394/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2014-01-21 09:17:14
XXXVII/393/2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2014-01-21 09:15:34
XXXVII/392/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-01-15 10:03:17
XXXVII/391/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-01-15 09:25:22
XXXVII/390/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2014-01-14 12:08:58
XXXVII/389/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2014-01-14 12:08:03
XXXVI/388/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/304/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:21:46
XXXVI/387/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:20:40
XXXVI/386/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/302/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:19:42
XXXVI/385/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/301/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:18:40
XXXVI/384/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:16:49
XXXVI/383/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:15:40
XXXVI/382/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:14:31
XXXVI/381/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/264/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:13:15
XXXVI/380/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/265/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:12:12
XXXVI/379/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/266/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:10:55
XXXVI/378/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/267/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-12-03 09:09:10
XXXVI/377/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-02 12:37:05
XXXVI/376/2013 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego przystąpienia Gminy Nowe Warpno do programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 2013-12-02 12:31:42
XXXVI/375/2013 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2020 2013-12-02 12:29:56
XXXVI/374/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-12-02 12:26:41
XXXVI/373/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-12-02 12:22:44
XXXV/372/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 r. 2013-11-21 11:37:27
XXXV/371/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/301/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-21 11:34:31
XXXV/370/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/300/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-21 11:34:31
XXXV/369/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/304/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-21 11:33:18
XXXV/368/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-21 11:31:58
XXXV/367/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/302/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-21 11:30:49
XXXV/366/2013 w sprawie akceptacji działań Burmistrza Nowego Warpna 2013-11-21 11:29:26
XXXIV/365/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Bojarskiego 2013-11-14 11:38:36
XXXIV/364/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-14 11:32:28
XXXIV/363/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/282/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-14 11:31:18
XXXIV/362/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/280/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-13 13:49:17
XXXIV/361/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-13 13:48:02
XXXIV/360/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-11-13 13:46:25
XXXIV/359/2013 w sprawie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno 2013-11-13 13:44:26
XXXIV/358/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2013-11-12 12:45:50
XXXIV/357/2013 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-12 12:43:55
XXXIV/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Warpno" 2013-11-12 12:41:41
XXXIV/355/2013 w sprawie procedur związanych ze zmianą granicy portu morskiego w Nowym Warpnie 2013-11-12 12:40:01
XXXIV/354/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV /203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-11-06 12:10:27
XXXIV/353/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-11-06 12:09:22
XXXIV/352/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-11-06 12:08:16
XXXIII/351/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:35:11
XXXIII/350/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:34:05
XXXIII/349/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:33:16
XXXIII/348/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:32:28
XXXIII/347/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/282/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:31:38
XXXIII/346/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/280/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:30:20
XXXIII/345/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:29:32
XXXIII/344/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:28:32
XXXIII/343/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:27:42
XXXIII/342/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:26:49
XXXIII/341/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:25:59
XXXIII/340/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:25:01
XXXIII/339/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:24:02
XXXIII/338/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:23:05
XXXIII/337/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:22:18
XXXIII/336/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-10-03 13:20:56
XXXIII/335/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2013-10-02 15:11:36
XXXIII/334/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2013-10-02 15:01:46
XXXIII/333/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-10-02 14:56:03
XXXIII/332/2013 w sprawie realizacji w 2013 roku "Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno" 2013-10-02 14:36:22
XXXIII/331/2013 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2013-10-01 15:28:04
XXXIII/330/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV /203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-10-01 15:14:01
XXXIII/329/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 15:13:15
XXXIII/328/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-10-01 15:12:12
XXXII/327/2013 w sprawie wyrażenia stanowiska o projekcie utworzenia ścisłego rezerwatu przyrody "Rytka" na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-07-24 12:02:22
XXXII/326/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/237/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 12:01:18
XXXII/325/2013 w sprawie w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 12:00:18
XXXII/324/2013 w sprawie w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 11:06:26
XXXII/323/2013 w sprawie w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 11:05:39
XXXII/322/2013 w sprawie w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 11:04:40
XXXII/321/2013 w sprawie w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-24 11:02:53
XXXII/320/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 2013-07-24 10:16:49
XXXII/319/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji celowej celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-07-24 10:15:16
XXXII/318/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016. 2013-07-24 10:13:28
XXXII/317/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-24 10:13:05
XXXII/316/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-07-24 10:12:33
XXXI/315/2013 w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej 2013-07-12 12:28:56
XXXI/314/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:18:55
XXXI/313/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:18:54
XXXI/312/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:17:50
XXXI/311/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:16:42
XXXI/310/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:03:51
XXXI/309/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:02:53
XXXI/308/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:01:47
XXXI/307/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 12:00:50
XXXI/306/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:56:23
XXXI/305/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:55:24
XXXI/304/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:51:53
XXXI/303/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:50:33
XXXI/302/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:49:04
XXXI/301/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-12 11:47:24
XXXI/300/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:14:39
XXXI/299/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:13:42
XXXI/298/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:12:42
XXXI/297/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:11:40
XXXI/296/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:10:38
XXXI/295/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:09:02
XXXI/294/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 12:08:02
XXXI/293/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 07:42:01
XXXI/292/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-07-04 07:39:52
XXXI/291/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2013-07-02 11:13:19
XXXI/290/2013 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2013-07-02 10:46:00
XXXI/289/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-07-02 10:45:15
XXXI/288/2013 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-02 10:15:59
XXXI/287/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-07-02 10:11:57
XXXI/286/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-02 10:10:48
XXXI/285/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-07-02 10:09:05
XXX/284/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:37:24
XXX/283/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:36:06
XXX/282/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:35:04
XXX/281/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:34:09
XXX/280/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:33:02
XXX/279/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:30:30
XXX/278/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-27 12:28:52
XXX/277/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-27 12:24:49
XXX/276/2013 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-05-27 12:22:10
XXIX/275/2013 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2013 rok 2013-05-20 14:22:03
XXIX/274/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach 2013-05-20 14:13:00
XXIX/273/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:11:46
XXIX/272/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:10:21
XXIX/271/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:09:25
XXIX/270/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:08:21
XXIX/269/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:07:21
XXIX/268/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:06:26
XXIX/267/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:05:27
XXIX/266/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:04:20
XXIX/265/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:03:20
XXIX/264/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:02:30
XXIX/263/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 14:00:55
XXIX/262/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 13:58:46
XXIX/261/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 13:57:46
XXIX/260/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 13:55:27
XXIX/259/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 13:53:33
XXIX/258/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 13:50:10
XXIX/257/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 10:18:31
XXIX/256/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-05-20 10:17:20
XXIX/255/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2013-05-20 10:15:54
XXIX/254/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2013-05-20 10:05:29
XXIX/253/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat 2013-05-20 10:03:37
XXIX/252/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim ? Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2013-05-20 10:02:12
XXIX/251/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2013-05-20 10:00:40
XXIX/250/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2013-05-20 09:56:37
XXIX/249/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-20 09:53:50
XXIX/248/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-05-20 09:51:25
XXVIII/247/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:22:49
XXVIII/246/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:21:25
XXVIII/245/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:20:03
XXVIII/244/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:18:19
XXVIII/243/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:15:07
XXVIII/242/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:13:01
XXVIII/241/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:11:48
XXVIII/240/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 12:10:11
XXVIII/239/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 11:54:36
XXVIII/238/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 11:10:14
XXVIII/237/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-08 11:08:03
XXVIII/236/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-04-04 13:30:29
XXVIII/235/2013 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-04-04 13:27:05
XXVIII/234/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego Warpna 2013-04-04 13:25:30
XXVIII/233/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-04-04 12:35:44
XXVIII/232/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-04-04 12:34:49
XXVIII/231/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-04-04 12:33:57
XXVII/230/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/098/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2013-03-05 09:38:36
XXVII/229/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno 2013-03-05 09:37:27
XXVII/228/2013 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 2013-03-05 09:35:42
XXVII/227/2013 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2013 rok 2013-03-05 09:34:20
XXVII/226/2013 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2013 rok 2013-03-05 09:33:33
XXVII/225/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-03-05 09:33:00
XXVII/224/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-03-05 09:31:58
XXVI/223/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-02-07 13:34:02
XXVI/222/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-02-07 13:32:18
XXVI/221/2013 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-02-07 13:30:53
XXVI/220/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2013-02-07 13:29:01
XXVI/219/2013 zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 2013-02-07 13:27:29
XXVI/218/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2013-02-07 13:24:54
XXVI/217/2013 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Nowego Warpna 2013-02-07 13:20:09
XXVI/216/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010- 2013 2013-02-07 13:18:43
XXVI/215/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 2013-02-07 13:17:04
XXVI/214/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-02-07 10:29:02
XXVI/213/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-07 10:24:42
XXVI/212/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2013-02-07 10:22:49
XXVI/211/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-02-07 10:14:21
XXVI/210/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-02-07 10:10:33
XXVI/209/2013 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2013-02-07 10:07:46
XXVI/208/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-02-06 12:17:50
XXVI/207/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-02-06 11:11:43
XXVI/206/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-02-06 11:03:38