Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

118 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno

ZARZĄDZENIE NR 118/2012

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.777) – zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.1. Wynajem świetlicy dla osób fizycznych i osób prawnych w celu zorganizowania imprez towarzyskich lub zebrań jest odpłatny.

2. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlic wiejskich:

  1. na imprezy towarzyskie w wysokości 400,00 zł za 1 dobę netto, w przypadku wesel stawka dotyczy dwóch dób,
  2. na zabawy sylwestrowe i choinkowe inne niż organizowane przez Radę Sołecką w wysokości 400,00 zł za dobę netto,
  3. za zebrania, a w szczególności pokazy firm handlowych oraz na zebrania wyborcze organizowane przez partie polityczne lub komitety wyborcze w wysokości 165 zł za 1 godzinę netto.

3. Zwalnia się mieszkańców Gminy Nowe Warpno z wnoszenia czynszu z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych za wynajem świetlic w celu zorganizowania uroczystości towarzyskich.

4. Czynsz za wynajem świetlicy stanowi dochód Gminy Nowe Warpno,

 

§ 2.1. Podstawą do dokonania rezerwacji świetlicy wiejskiej w określonym terminie jest złożenie na, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy albo zebrania, wniosku do Burmistrza Nowego Warpna z opinią rady sołeckiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

2. Najemca zobowiązany jest uiścić zryczałtowane koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania zużytego w czasie najmu w wysokości ustalonej z wynajmującym.

3. Osoba wynajmująca świetlicę ponosi koszty z tytułu wynajmu i mediów. Stawka za wynajem świetlicy jest jednorazowa. Natomiast wynajmujący, który będzie korzystać wcześniej t.j. przed rozpoczęciem planowanej imprezy ze świetlicy (dotyczy np. wesel) ponosi koszty za media za każdy dzień. Do stawek doliczany jest podatek od towarów i usług.

4. Opłata pobierana za organizację wesela jest liczona za maksymalnie dwie doby korzystania ze świetlicy, a za przyjęcia rodzinne jak urodziny, chrzciny, komunie i inne imprezy o charakterze rodzinnym - za dobę. W przypadku przedłużenia wynajmu stawka za każdą kolejną rozpoczęta dobę wynosi 50% stawki wynajmu, określonej w § 1 ust. 2.

 

§ 3.1. Czynsz należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie
na podstawie wystawionej faktury na 3 dni po rozpoczęciu wynajmu.

2. Opłata za media będzie wynikać z różnicy odczytów liczników spisanych przed i po imprezie i należy wpłacić ją na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie na podstawie wystawionej faktury

3. Najemca zobowiązany jest do zawarcia na piśmie umowy najmu, w której zobowiązuje się

do odpowiedzialności za powierzone mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 3.

 

§ 4. Nieodpłatnie użycza się świetlicę na:

  1. zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowanymi przez Burmistrza Nowego Warpna, Radę Miejską w Nowym Warpnie oraz sołtysów,
  2. posiedzenia rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz spotkania kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Nowe Warpno,
  3. kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno,
  4. spotkania opłatkowe w sołectwach,
  5. uroczystości organizowane przez Zespół Szkół w Nowym Warpnie oraz Przedszkole w Nowym Warpnie oraz rady rodziców placówek oświatowych.

 

§ 5. Przy każdorazowym wydaniu i zdaniu świetlicy wiejskiej (wynajem albo użyczenie) sołtys wraz z najemcą lub osobą biorącą w użyczenie, na rzecz, której następuje wydanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy.

 

§ 6. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu świetlicy wiejskiej”, stanowiącej załącznik 1.

 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 077/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 118-zal_1-regulamin.pdf (PDF, 20KB) 2012-12-17 12:31:43 879 razy
2 118-zal_2-wniosek.pdf (PDF, 17KB) 2012-12-17 12:31:43 769 razy
3 118-zal_3-wzor_umowy_najmu.pdf (PDF, 14KB) 2012-12-17 12:31:43 751 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 17-12-2012 12:31:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2012 12:31:43