Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr LIX.149.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2013 rok 2014-04-29 12:20:20
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2013 2014-03-06 14:09:56
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2013 2014-03-06 14:09:24
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2013 2014-03-06 14:06:48
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2013 2014-03-06 14:05:52
Uchwała nr CXLIII.369.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. 2014-03-06 14:04:04
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2013 2014-03-06 14:00:47
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2013 2014-03-06 14:00:21
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2013 2014-03-06 13:59:26
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2013 2014-03-06 13:58:14
Uchwała nr XV/66/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2013-01-25 11:24:42
Uchwała Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-01-03 11:45:21
Uchwała nr CLX/567/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy ?nansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013 2016 2012-12-11 12:20:31
Uchwała nr CLX/566/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania de?cytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2012-12-11 12:05:37
Uchwała nr CLX/565/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2013 rok 2012-12-11 12:02:33