Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

097 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków utrzymania higieny osobistej

 

ZARZĄDZENIE NR 097/2012

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 05 października 2012 roku

w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków utrzymania higieny osobistej.

 

 

Na podstawie art. 94 pkt 4, art. 212 pkt 2 i 6, art. 233, art. 2377 i art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą przydziela się pracownikom wykonującym prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na bezpieczeństwo pracy.

 

§ 2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność Urzędu Miejskiego.

 

§ 3. Środki ochrony indywidualnej powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy, zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

§ 4. Zakład pracy nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego stanowiska oraz jest obowiązany przeszkolić go w zakresie zasad posługiwania się tymi środkami.

 

§ 5. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, lub do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy (odzież i obuwie).

 

§ 6. Okres używalności poszczególnych środków liczy się od dnia wydania ich pracownikowi.

 

§ 7. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej , zakład pracy jest zobowiązany wydać pracownikowi inne środki ochrony indywidualnej, przewidziane w tabeli norm. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych środków nastąpiły z winy pracownika, jest on obowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych przedmiotów.

 

§ 8. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić równowartość pieniężną środków o których mowa w § 7 z uwzględnieniem stopnia ich zużycia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może umorzyć pracownikowi należność przypadającą do zwrotu.

 

§ 9. Pracownik jest obowiązany utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej.

 

§ 10.1. W przypadku dokonania zakupu bezpośrednio przez pracownika, przysługuje mu zwrot wartości przydzielonych i zakupionych środków, na podstawie przedłożonego rachunku.

2. Dział bhp prowadzi rejestr wydanych środków ochrony indywidualnej.

 

§ 12. Ustala się normy:

  1. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny dla pracowników, wyszczególnionych w zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. środków higieny osobistej dla pracowników, wyszczególnionych w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowe Warpno

 

§ 14. Traci moc Zarządzenie Nr 053/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 31 marca 2011 roku.

 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 097-zalacznik.pdf (PDF, 15KB) 2012-10-29 15:24:11 793 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 29-10-2012 15:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 05-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-10-2012 15:24:11