Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

092 w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno

 

ZARZĄDZENIE NR 092/2012

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 01 października 2012 roku

w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno.

 

 

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) w związku z § 3 pkt. 2 i § 4 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lutego 2012 r. oraz Wytycznych Starosty Polickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z 20 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania planów powiatu i gmin, zarządzam co następuje:

 

§ 1. W celu ustalenia zasad oraz określenia sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny zarządzam przystąpienie do opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2.1. Do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno, ze względu na jego złożoność, powołuję zespół zagadnieniowy pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Gminy Nowe Warpno
w składzie:

  1. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej – odpowiedzialny za wykonanie i nadzór merytoryczny nad całością prac koncepcyjnych związanych z planem obrony cywilnej gminy oraz opracowanie dokumentów opisowych i graficznych do planu;
  2. Kierownik Urzędu Stany Cywilnego – w zakresie kompetencji referatu;
  3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – w zakresie kompetencji jednostki;
  4. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – w zakresie kompetencji jednostki;
  5. Inne jednostki i komórki organizacyjne Urzędu, w zależności od potrzeb i kompetencji.

2. W zależności od potrzeb, niezbędne ustalenia realizować w ramach umów i porozumień z:

  1. Rewirem Dzielnicowych w Nowym Warpnie;
  2. Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy;
  3. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie;
  4. Parafiami wyznaniowymi;
  5. Innymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od potrzeb.

 

§ 3. Za opracowanie Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC) odpowiedzialni są dyrektorzy i kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2.1 oraz pracownicy referatów i jednostek organizacyjnych urzędu, którym takie zadania przydzielono.

 

§ 4. Zestawienie Zadań Obrony Cywilnej (ZZOC) opracuje Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

 

§ 5. Szczegółowa treść Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno powinna być zgodna z Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r., Wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego - Szefa OC województwa oraz Wytycznymi Starosty Polickiego – Szefa OC Powiatu.

 

§ 6. Całości Planu Obrony Cywilnej nadać klauzulę ,,Zastrzeżone”, mając na uwadze właściwe ujęcie w nim informacji.

 

§ 7. Plan Obrony Cywilnej opracować w formie dokumentów opisowych z uwzględnieniem możliwości dodatkowego zbierania i przetwarzania informacji niezbędnych do planu w okresie jego uaktualniania oraz w formie dokumentu graficznego (mapa), a także niezbędnych wykresów
i zestawień.

 

§ 8. Opracowany dokument przed zatwierdzeniem uzgodnić ze starostwem powiatowym oraz podmiotami współpracującymi w zakresie dotyczących zadań przewidzianych planem do realizacji przez te podmioty.

 

§ 9. Plan Obrony Cywilnej gminy podpisuje pracownik ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej jako koordynujący pracą zespołu autorskiego.

 

§ 10. Plan Obrony Cywilnej opracować w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przesłać
do Starostwa Polickiego.

 

§ 11. Plan Obrony Cywilnej gminy Nowe Warpno powinien uwzględniać dane oraz informacje zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Nowe Warpno w sposób zapewniający spójność danych rzeczowo-materiałowych i osobowych, a także informacje wynikające z Planu Operacyjnego Gminy Nowe Warpno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w zakresie wymaganym specyfiką gminy.

 

§ 12. Plan Obrony Cywilnej podlega aktualizacji bieżącej oraz okresowej – nie rzadziej niż co dwa lata. Dane z dokonanej aktualizacji należy przekazać szefowi obrony cywilnej powiatu polickiego.

 

§ 13. Ostateczny termin zakończenia opracowania oraz zatwierdzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Nowe Warpno ustalam na 30 listopada 2012 r.

 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 29-10-2012 14:51:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-10-2012 14:51:13