Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

036 w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno

ZARZĄDZENIE NR 036/2012

Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 ze zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.777) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Wynajem świetlicy dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w celu zorganizowania przyjęć weselnych, uroczystości rodzinnych (M.in. chrzciny, komunie , stypy, szkolenia, pokazy itp.) jest odpłatny.

2. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlic wiejskich na zebrania wyborcze w wysokości 165 zł netto, a na zabawy sylwestrowe i choinkowe 150 zł netto plus należny podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

3. Czynsz za wynajem świetlicy stanowi dochód Gminy Nowe Warpno.

 

§ 2.1. Podstawą do dokonania rezerwacji świetlicy wiejskiej w określonym terminie jest podanie złożone do Burmistrza Gminy Nowe Warpno z pieczęcią sołtysa wsi.

2. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlic wiejskich w wysokości

  1. 100,00 zł za 1 godziną
  2. 400,00 zł za dobę

3. Najemca zobowiązany jest uiścić zryczałtowane koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania zużytego w czasie najmu w wysokości ustalonej z wynajmującym.

4. Osoba wynajmująca świetlicę ponosi koszty z tytułu wynajmu i mediów .Stawka za wynajem świetlicy jest jednorazowa. Natomiast wynajmujący chcąc korzystać wcześniej ze świetlicy (dotyczy np. wesel) ponosi koszty za media za każdy dzień. Do stawek doliczany jest podatek od towarów i usług.

5. Opłata pobierana za organizację wesela jest liczona za maksymalnie dwie doby korzystania ze świetlicy, a za przyjęcia rodzinne jak urodziny, chrzciny, komunie, imprezy o charakterze rodzinnym, pokazy - za dobę. W przypadku przedłużenia wynajmu stawka za każdą kolejną rozpoczęta dobę wynosi 50% stawki wynajmu, określonej w § 2 ust.2.

 

§ 3.1. Czynsz i opłatę za media należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie na podstawie wystawionej faktury przez dział księgowy 3 dni przed rozpoczęciem wynajmu.

2. Wynajmujący zobowiązany jest do podpisania umowy najmu , w której zobowiązuje się do odpowiedzialności za powierzone mienie , do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt.

 

§ 4. Nieodpłatnie udostępnia się świetlicę na:

  1. Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowanymi przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno, Radę Miejską w Nowym Warpnie oraz sołtysów,
  2. Posiedzenia rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz spotkania kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Nowe Warpno,
  3. Kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno,
  4. Spotkania opłatkowe w sołectwach - raz w roku,
  5. Uroczystości organizowane przez Zespół Szkół w Nowym Warpnie oraz Przedszkole w Nowym Warpnie.

 

§ 5. Burmistrz Gminy Nowe Warpno może częściowo zwolnić z opłat za wynajem świetlicy Rady Rodziców zespołu szkół i przedszkola w Nowym Warpnie organizujące zabawy, natomiast zostanie pobrana opłata za media.

 

§ 6. Przy każdorazowym wydaniu i zdaniu świetlicy wiejskiej (wynajem lub nieodpłatne udostępnienie) sołtys wraz z osobą, na rzecz której następuje wydanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy.

 

§ 7. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu świetlicy wiejskiej”, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warno
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 036-2012-zalacznik_1.pdf (PDF, 70KB) 2012-04-24 09:32:31 481 razy
2 036-2012-zalacznik_2.pdf (PDF, 10KB) 2012-04-24 09:32:31 437 razy
3 036-2012-zalacznik_3.pdf (PDF, 94KB) 2012-04-24 09:32:31 453 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 24-04-2012 09:32:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 07-05-2012 12:23:07