Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonej na dz. nr 531, 751/33 dr, 971 dr (ul. Kościuszki), 980 dr i 991, w Nowym Warpnie, w obrębie nr 1, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN ? 15 kV, stacji transformatorowej i słupa linii napowietrznej SN-15 kV