Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXV/205/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-01-03 11:38:24
XXV/204/2012 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2013-01-03 11:35:37
XXV/203/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-01-03 11:32:06
XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-01-03 11:29:01
XXV/201/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2013-01-03 11:21:38
XXIV/200/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-11-30 13:37:55
XXIV/199/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:34:28
XXIV/198/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:33:12
XXIV/197/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:31:39
XXIV/196/2012 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2012-11-30 13:29:51
XXIV/195/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-11-30 13:28:05
XXIII/194/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-11-19 11:26:28
XXIII/193/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-11-19 11:24:49
XXIII/192/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-19 11:17:21
XXIII/191/2012 w sprawie opłaty targowej 2012-11-19 11:15:26
XXIII/190/2012 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2012-11-19 11:14:22
XXIII/189/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r. 2012-11-19 11:06:43
XXIII/188/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-11-19 10:17:45
XXIII/187/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-11-12 13:05:35
XXIII/186/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-12 13:04:15
XXIII/185/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-11-12 13:03:09
XXII/184/2012 w sprawie protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Brzózki na przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej z dnia 06 czerwca 2012 r 2012-11-12 11:32:11
XXII/183/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Tadeusza Puszkin 2012-11-12 11:26:43
XXII/182/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:11:51
XXII/181/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:10:16
XXII/180/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:08:35
XXII/179/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:06:03
XXII/178/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:04:48
XXII/177/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:03:28
XXII/176/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012" 2012-10-03 09:25:01
XXII/175/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-10-03 09:22:39
XXII/174/2012 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Nowego Warpna dotyczących wyłączenia niektórych działek z obszaru portu morskiego 2012-10-03 09:20:14
XXII/173/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-03 08:55:19
XXII/172/2012 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-10-03 08:53:06
XXII/171/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2012-10-03 08:50:56
XXII/170/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-10-03 08:49:20
XXII/169/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2012-10-03 08:46:35
XXI/168/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-09-06 14:12:11
XXI/167/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:58:22
XXI/166/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:56:08
XXI/165/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:53:56
XXI/164/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:51:48
XXI/163/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:49:58
XXI/162/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:48:05
XXI/161/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:38:51
XXI/160/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:36:39
XXI/159/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:34:34
XXI/158/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:32:27
XXI/157/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:30:23
XXI/156/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:27:11
XXI/155/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:24:30
XXI/154/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:21:33
XXI/153/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:19:04
XXI/152/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:17:02
XXI/151/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:13:05
XXI/150/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-09-06 13:10:31
XX/149/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:55:20
XX/148/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:54:12
XX/147/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:52:51
XX/146/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:51:46
XX/145/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:50:35
XX/144/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:49:22
XX/143/2012 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Nowe Warpno w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych z zakresu zorganizowania systemu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-07-18 12:48:14
XX/142/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:46:18
XX/141/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:44:43
XX/140/2012 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012" 2012-07-18 12:43:24
XX/139/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/066/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-07-18 12:39:56
XX/138/2012 w sprawie współdziałania z Powiatem Polickim w realizacji zadania w zakresie promocji Powiatu oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej poprzez wydawanie czasopisma "Biuletyn Samorządowy" 2012-07-18 12:37:22
XX/137/2012 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-07-18 12:31:01
XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-07-18 12:22:18
XX/135/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2012 r. 2012-07-18 12:10:30
XX/134/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Warpna za 2011 rok 2012-07-18 12:08:50
XIX/133/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-06-11 14:47:03
XIX/132/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2012-06-11 14:40:33
XIX/131/2012 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń 2012-06-11 14:29:09
XIX/130/2012 w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Nowe Warpno w zakresie telekomunikacji 2012-06-11 13:26:56
XIX/129/2012 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-06-11 13:18:56
XIX/128/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-06-11 12:19:07
XIX/127/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-06-11 11:55:15
XIX/126/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-06-11 11:31:26
XVIII/125/2012 w sprawie wniosku Pana Grzegorza Miklasza dotyczącego zastosowania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 420/6 w Nowym Warpnie, obręb 3 2012-05-17 10:49:53
XVIII/124/2012 w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2012-05-17 10:47:03
XVIII/123/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2012-05-16 15:25:34
XVIII/122/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2012-05-16 15:11:05
XVIII/121/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 2012-05-16 15:04:35
XVIII/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2012-05-16 14:51:18
XVIII/119/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-05-16 14:42:05
XVIII/118/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-05-16 14:28:09
XVIII/117/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-05-16 14:07:24
XVII/116/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2012-03-30 14:23:49
XVII/115/2012 w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-03-30 14:21:30
XVII/114/2012 w sprawie realizacji przez Gminę Nowe Warpno "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012" 2012-03-30 14:18:19
XVII/113/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2012-03-30 14:14:49
XVII/112/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 2012-03-30 14:11:28
XVII/111/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2012-03-30 14:09:05
XVII/110/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-03-30 14:00:46
XVII/109/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-30 13:59:52
XVII/108/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-03-30 13:58:39
XVI/107/2012 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2012 rok 2012-03-05 11:53:14
XVI/106/2012 w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno 2012-03-05 11:35:34
XVI/105/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-05 11:29:15
XVI/104/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-03-05 11:10:57
XV/103/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:38:25
XV/102/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:36:57
XV/101/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:33:59
XV/100/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:31:58
XV/099/2012 w sprawie określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2012-02-02 15:20:54
XV/098/2012 w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2012-02-02 15:10:29
XV/097/2012 w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-02-02 15:03:12
XV/096/2012 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2012 rok 2012-02-02 14:53:51
XV/095/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków 2012-02-02 14:44:42
XV/094/2012 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-02-02 14:40:36
XV/093/2012 zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2013 2012-02-02 13:56:04
XV/092/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-02-02 13:46:40
XV/091/2012 w sprawiezmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-02-02 13:42:46
XV/090/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-02-02 13:38:45