Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXV/205/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2013-01-03 11:38:24
XXV/204/2012 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2013-01-03 11:35:37
XXV/203/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013- 2016 2013-01-03 11:32:06
XXV/202/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-01-03 11:29:01
XXV/201/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2013-01-03 11:21:38
XXIV/200/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-11-30 13:37:55
XXIV/199/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:34:28
XXIV/198/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:33:12
XXIV/197/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-30 13:31:39
XXIV/196/2012 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2012-11-30 13:29:51
XXIV/195/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-11-30 13:28:05
XXIII/194/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2012-11-19 11:26:28
XXIII/193/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-11-19 11:24:49
XXIII/192/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-11-19 11:17:21
XXIII/191/2012 w sprawie opłaty targowej 2012-11-19 11:15:26
XXIII/190/2012 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2012-11-19 11:14:22
XXIII/189/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 r. 2012-11-19 11:06:43
XXIII/188/2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-11-19 10:17:45
XXIII/187/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-11-12 13:05:35
XXIII/186/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-11-12 13:04:15
XXIII/185/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-11-12 13:03:09
XXII/184/2012 w sprawie protestu wyborczego mieszkańców sołectwa Brzózki na przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej z dnia 06 czerwca 2012 r 2012-11-12 11:32:11
XXII/183/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Marii i Tadeusza Puszkin 2012-11-12 11:26:43
XXII/182/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:11:51
XXII/181/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:10:16
XXII/180/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:08:35
XXII/179/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:06:03
XXII/178/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:04:48
XXII/177/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-11-12 11:03:28
XXII/176/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012" 2012-10-03 09:25:01
XXII/175/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-10-03 09:22:39
XXII/174/2012 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Nowego Warpna dotyczących wyłączenia niektórych działek z obszaru portu morskiego 2012-10-03 09:20:14
XXII/173/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-10-03 08:55:19
XXII/172/2012 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 2012-10-03 08:53:06
XXII/171/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 2012-10-03 08:50:56
XXII/170/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-10-03 08:49:20
XXII/169/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2012-10-03 08:46:35
XXI/168/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-09-06 14:12:11
XXI/167/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:58:22
XXI/166/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:56:08
XXI/165/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:53:56
XXI/164/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:51:48
XXI/163/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:49:58
XXI/162/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:48:05
XXI/161/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:38:51
XXI/160/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:36:39
XXI/159/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:34:34
XXI/158/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:32:27
XXI/157/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:30:23
XXI/156/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:27:11
XXI/155/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:24:30
XXI/154/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:21:33
XXI/153/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:19:04
XXI/152/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:17:02
XXI/151/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-09-06 13:13:05
XXI/150/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-09-06 13:10:31
XX/149/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:55:20
XX/148/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:54:12
XX/147/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:52:51
XX/146/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:51:46
XX/145/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:50:35
XX/144/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:49:22
XX/143/2012 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Nowe Warpno w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych z zakresu zorganizowania systemu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2012-07-18 12:48:14
XX/142/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:46:18
XX/141/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-07-18 12:44:43
XX/140/2012 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012" 2012-07-18 12:43:24
XX/139/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/066/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2012-07-18 12:39:56
XX/138/2012 w sprawie współdziałania z Powiatem Polickim w realizacji zadania w zakresie promocji Powiatu oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej poprzez wydawanie czasopisma "Biuletyn Samorządowy" 2012-07-18 12:37:22
XX/137/2012 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-07-18 12:31:01
XX/136/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-07-18 12:22:18
XX/135/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2012 r. 2012-07-18 12:10:30
XX/134/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Warpna za 2011 rok 2012-07-18 12:08:50
XIX/133/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-06-11 14:47:03
XIX/132/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2012-06-11 14:40:33
XIX/131/2012 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielenia pożyczek i poręczeń 2012-06-11 14:29:09
XIX/130/2012 w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Nowe Warpno w zakresie telekomunikacji 2012-06-11 13:26:56
XIX/129/2012 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-06-11 13:18:56
XIX/128/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-06-11 12:19:07
XIX/127/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-06-11 11:55:15
XIX/126/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-06-11 11:31:26
XVIII/125/2012 w sprawie wniosku Pana Grzegorza Miklasza dotyczącego zastosowania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 420/6 w Nowym Warpnie, obręb 3 2012-05-17 10:49:53
XVIII/124/2012 w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2012-05-17 10:47:03
XVIII/123/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2012-05-16 15:25:34
XVIII/122/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2012-05-16 15:11:05
XVIII/121/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 2012-05-16 15:04:35
XVIII/120/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2012-05-16 14:51:18
XVIII/119/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-05-16 14:42:05
XVIII/118/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-05-16 14:28:09
XVIII/117/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-05-16 14:07:24
XVII/116/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2012-03-30 14:23:49
XVII/115/2012 w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2012-03-30 14:21:30
XVII/114/2012 w sprawie realizacji przez Gminę Nowe Warpno "Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Nowe Warpno na rok 2012" 2012-03-30 14:18:19
XVII/113/2012 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 2012-03-30 14:14:49
XVII/112/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 2012-03-30 14:11:28
XVII/111/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno 2012-03-30 14:09:05
XVII/110/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/081/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-03-30 14:00:46
XVII/109/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-30 13:59:52
XVII/108/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-03-30 13:58:39
XVI/107/2012 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2012 rok 2012-03-05 11:53:14
XVI/106/2012 w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno 2012-03-05 11:35:34
XVI/105/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-03-05 11:29:15
XVI/104/2012 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-03-05 11:10:57
XV/103/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:38:25
XV/102/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:36:57
XV/101/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:33:59
XV/100/2012 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-02-03 08:31:58
XV/099/2012 w sprawie określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2012-02-02 15:20:54
XV/098/2012 w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2012-02-02 15:10:29
XV/097/2012 w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-02-02 15:03:12
XV/096/2012 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2012 rok 2012-02-02 14:53:51
XV/095/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków 2012-02-02 14:44:42
XV/094/2012 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-02-02 14:40:36
XV/093/2012 zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2013 2012-02-02 13:56:04
XV/092/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-02-02 13:46:40
XV/091/2012 w sprawiezmiany uchwały Nr XIV/080/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2011, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-02-02 13:42:46
XV/090/2011 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-02-02 13:38:45