Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2012 2014-03-06 13:55:52
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2012 2014-03-06 13:53:04
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2012 2012-11-06 14:45:02
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec III kwartału 2012 2012-11-06 14:44:35
Uchwała nr CXXX/445/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2012 r. 2012-10-01 09:54:44
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2012 2012-09-03 12:18:36
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2012 2012-09-03 12:17:54
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2012 2012-05-30 14:40:31
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2012 2012-05-30 14:31:56
Uchwała nr XVII/84/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2012-02-01 12:36:17
uchwała XIV/081/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012- 2015 2012-01-19 11:32:17
uchwała Nr XIV/080/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2012 2012-01-19 11:07:38
uchwała nr CCLXIII/669/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2011-12-20 09:46:07
uchwała nr CCLXIII/668/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2012 rok 2011-12-20 09:44:19