Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, stacji trans formatowej i linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia elektroenergetycznego budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie, na dz. Nr 535/1, 535/2, 536 i 537 z obrębu 1; trasa kabla przebiegać będzie wzdłuż ulic Dworcowej (dz. nr 760/19, 1022/1, 1022/2), Kościuszki (dz. nr 971), Wiejskiej (dz. nr 988/4) i Słonecznej (dz. nr 84/1, 85/2, 783/76), wraz z powiązaniami kablowymi 0,4 kV na dz. nr: 84/2, 531, 532, 533, 534, 538, 539, 540, 541, 751/32, 751/33, 783/27, 783/77, 783/107, 783/108, 783/109, 988/3, 1009/6, 1036