Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektrowni słonecznej zasilanej poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja będzie wykorzystywana dla potrzeb własnych Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem dla zasilania w energie elektryczną gminnych obiektów komunalnych oraz sieci oświetlenia. Inwestycja położona na działkach: 143, 150/1, 603 ob. nr 2 w Nowym Warpnie