Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Planowana inwestycja będzie wykorzystywana dla potrzeb własnych Gminy Nowe Warpno, z przeznaczeniem dla zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów komunalnych oraz sieci oświetlenia i zlokalizowana jest w Nowym Warpnie, na działkach o numerach : 562, 563, 623, 636, 979, 980, 1037 z obrębu nr 1, na działkach o numerach : 3/1, 4/2, 101/29, 101/32, 150/1, 179/2, 208/13, 334, 341/2, 603, 604, 608, 609, 610, 611, 622, 643 z obrębu nr 2 i na działkach o numerach : 5, 432/1, 671, 680, 681, 682, 683, 684, 687/3, 901 z obrębu nr 3