Postanowienie Burmistrza Gminy Nowe Warpno o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 02.08.2011r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie autonomicznej sieci energetycznej 15 kV i 0,4 kV i sieci oświetlenia ulicznego wraz z elektrownią słoneczną, zasilaną poprzez panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 612,5 kWp i towarzyszącą infrastrukturą techniczną