Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
166 w sprawie określenia terminu przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego 2014-10-28 15:33:24
165 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-02-02 13:12:18
164 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2012-01-27 12:09:44
163 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-27 12:05:34
162 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2012-01-13 14:03:26
161 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-01-13 14:00:49
160 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu "MEW@- Morze Cyfrowych Kompetencji" 2012-01-13 13:55:46
159 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz programów komputerowych do bezpłatnego używania przez czas oznaczony dla świetlic w Warnołęce, Brzózkach i Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 3 oraz dla Klubu Seniora w Nowym Warpnie 2012-01-13 13:52:52
158 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy 2012-01-05 09:40:37
157 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2012-01-05 09:38:26
156 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-01-05 09:30:22
155 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-05 09:27:56
154 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-05 09:24:58
153 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Remont ratusza w Nowym Warpnie" 2012-01-05 09:05:55
152 w sprawie powołania komisji w sprawie przyznawania dotacji stanowiącej pomoc w opiece nad zabytkiem znajdującym się na obszarze Gminy Nowe Warpno 2012-01-04 15:37:11
151 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2012-01-04 15:26:46
150 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-01-04 15:20:30
149 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2012-01-04 14:07:38
148 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-12-13 12:13:49
147 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego nr 5 przy ul. Welletów w Nowym Warpnie 2011-12-13 12:11:11
146 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-12-13 12:08:17
145 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność pomieszczenia gospodarczego przy ul. Welletów na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-12-13 12:03:30
144 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2011-12-13 11:55:20
144 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-13 11:54:08
143 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-12-13 11:31:48
142 w sprawie powołania komisji w sprawie przeniesienia mienia 2011-12-13 11:25:52
141 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-13 10:34:57
140 w sprawie powołania komisji w sprawie przekazania Klubu Seniora 2011-12-13 10:32:20
139 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-12-13 10:27:50
138 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2011-12-13 10:20:37
137 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 13:02:33
136 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2011-12-09 12:57:28
135 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie " 2011-12-09 12:51:29
134 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 12:47:12
133 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno" 2011-12-09 12:40:08
132 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji" 2011-12-09 12:28:46
131 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 12:20:21
130 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 09:57:28
129 w sprawie powołania komisji w sprawie przekazania sieci wodociągowej 2011-12-09 09:52:08
128 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-12-09 09:41:20
127 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-09 08:11:51
126 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:44:53
125 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:28:34
124 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:14:34
123 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych 2011-12-08 12:38:29
122 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2011-12-08 11:59:37
121 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-12-02 11:32:16
120 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2011-12-02 11:14:26
119 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane i dostawy pn.: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno? 2011-10-24 11:08:00
118 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-24 11:02:47
117 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-24 10:58:07
116 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalne w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" oraz ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalne w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" 2011-10-24 10:53:04
115 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" oraz ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" 2011-10-24 10:44:11
114 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2011-10-24 10:27:29
113 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-10-03 09:13:03
112 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. Nr 101/32) w Nowym Warpnie" 2011-10-03 09:10:02
111 w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji 2011-10-03 09:04:55
110 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2011-10-03 08:51:28
109 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ograniczonego 2011-10-03 08:47:57
108 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2011-10-03 08:43:45
107 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-30 15:33:10
106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" 2011-09-30 15:17:09
105 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" 2011-09-30 15:13:26
104 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Warnołęce na dz. Nr 358" 2011-09-30 15:03:38
103 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Szumskiej - Dyrektorowi Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw przedszkola 2011-09-30 14:59:48
102 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-09-30 14:50:53
101 w sprawie powołania komisji ds. szacowania ewentualnych szkód spowodowanych wycinką drzew na działce gruntu nr 101/77w dzielnicy Podgrodzie 2011-09-26 10:41:36
100 w sprawie wytycznych do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-09-26 10:38:10
099 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:30:35
098 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:26:33
097 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:21:53
096 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-23 13:52:13
095 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-09-23 13:47:13
094 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-09-23 13:44:45
093 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-09-23 13:36:58
092 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-09-21 09:46:30
091 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: "Dostawa i montaż 5 szt infomatów wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej w Nowym Warpnie" 2011-09-21 09:39:33
090 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 326/4 w Brzózkach 2011-09-07 09:18:33
089 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ograniczonego 2011-09-07 09:14:27
088 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-09-07 09:08:49
087 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-06 08:57:26
086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-09-06 08:54:41
085 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-06 08:48:38
084 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2011-08-25 11:27:46
083 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie 2011-08-25 11:22:52
082 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji p.n. "Budowa Promenady w Nowym Warpnie I Etap" 2011-08-25 11:19:18
081 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 012/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-08-24 13:34:20
080 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2011-08-24 13:28:23
079 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-08-24 13:18:03
078 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Nowe Warpno a osobą fizyczną 2011-07-25 11:12:12
077 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn. "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej - dofinansowanie wkładu własnego do projektu w ramach działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych - projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2011-07-25 11:08:03
076 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej-dofinansowanie wkładu własnego do projektu w ramach działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych - projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2011-07-25 10:59:26
075 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:32:42
074 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:27:07
073 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-07-25 10:21:01
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:18:00
071 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-07-25 10:09:50
070 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz ułożenia mediów obciążającej nieruchomość gruntową nr 687/6 stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW ZS2S/34007/5 2011-07-25 09:57:53
069 w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-07-25 09:49:11
068 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-07-25 09:40:07
067 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach 2011-07-25 09:16:33
066 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-06-06 10:10:07
065 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz budowa sieci bocznych wod-kan w ciągu działek nr 101/32, 101/18, 101/98, 101/96, 101/20, 101/30 ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-06-06 10:09:07
064 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-06-02 11:25:07
063 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-06-02 11:21:06
062 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-06-01 09:29:48
061 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-06-01 09:25:46
060 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-05-31 11:58:14
059 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego 2011-05-31 11:54:01
058 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-05-24 10:36:39
057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie 2011-05-24 10:30:43
056 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zakresie nawierzchni dróg pn.: Wykonanie remontu nawierzchni dróg w m.Nowe Warpno dz.1033, 800/1, 801/1, 783/96, 803/1, 804/1, 966 oraz ulica Źródlana (dz.964 i 1016) 2011-05-23 10:08:31
055 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach nieograniczonych na roboty budowlane i usługi przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2011-05-23 09:42:28
054 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie nawierzchni ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-05-20 11:37:36
053 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, oraz środków utrzymania higieny osobistej 2011-05-20 11:30:17
052 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-19 07:36:39
051 w sprawie: w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-19 07:31:53
050 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie 2011-05-19 07:26:17
049 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-05-18 13:26:01
048 ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie 2011-05-18 13:16:11
047 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno, objętej KW Nr 17305 (d. 132400) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 2011-05-17 10:08:01
046 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-05-17 09:57:59
045 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011" 2011-05-16 14:42:22
044 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego ? samochodu asenizacyjnego 2011-05-16 14:35:42
043 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno" 2011-05-12 10:34:07
042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-05-12 10:29:54
041 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno" 2011-05-12 10:24:14
040 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych roku 2011" 2011-05-12 10:14:35
039 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-11 14:53:20
038 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2011-03-17 15:01:17
037 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 021/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2011-03-17 14:58:40
036 w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2011-03-17 14:37:53
035 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania 2011-03-17 14:27:46
034 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem 2011-03-17 14:14:47
033 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2011-03-17 14:06:21
032 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2011-03-17 08:02:31
031 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:55:38
030 w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2011-03-17 07:51:02
029 w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:49:40
028 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:26:43
027 w sprawie wyboru realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-03-17 07:21:39
026 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania 2011-03-17 07:16:13
025 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem 2011-03-17 07:15:22
024 w sprawie plombowania wodomierzy 2011-03-07 13:03:09
023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2011-03-07 12:52:49
022 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2011-03-07 12:50:34
021 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2011-03-07 12:47:59
020 w sprawie ustalenia kosztu wywozu nieczystości stałych z lokali komunalnych 2011-03-07 12:34:39
019 w sprawie ustalenia wysokości stawki roboczogodziny konserwatora urządzeń komunalnych 2011-03-07 12:29:00
018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2011-03-03 14:27:10
017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2011 roku 2011-03-03 14:21:20
016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2011-03-03 14:09:22
015 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-03-03 14:03:05
014 w sprawie wprowadzenia 2011-03-03 13:57:28
013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2011-03-01 11:23:09
012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-03-01 10:58:06
011 w sprawie umowy najmu garażu 2011-02-18 10:03:52
010 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-02-18 09:59:02
009 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego - samochodu asenizacyjnego 2011-02-16 14:25:52
008 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:24:10
007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:22:14
006 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:20:11
005 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-02-16 13:11:00
004 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działek nr 82/3 i 83/2 w Nowym Warpnie pod poszerzenie drogi - działka nr 625 2011-02-16 13:09:15
003 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-02-16 12:59:44
002 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-01-28 08:39:42
001 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie działek rekreacyjnych w gminie Nowe Warpno 2011-01-28 08:16:16