Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
166 w sprawie określenia terminu przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego 2014-10-28 15:33:24
165 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-02-02 13:12:18
164 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2012-01-27 12:09:44
163 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-27 12:05:34
162 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2012-01-13 14:03:26
161 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2012-01-13 14:00:49
160 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi na Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu sieciowego na potrzeby projektu "MEW@- Morze Cyfrowych Kompetencji" 2012-01-13 13:55:46
159 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz programów komputerowych do bezpłatnego używania przez czas oznaczony dla świetlic w Warnołęce, Brzózkach i Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 3 oraz dla Klubu Seniora w Nowym Warpnie 2012-01-13 13:52:52
158 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy 2012-01-05 09:40:37
157 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2012-01-05 09:38:26
156 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2012-01-05 09:30:22
155 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-05 09:27:56
154 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2012-01-05 09:24:58
153 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Remont ratusza w Nowym Warpnie" 2012-01-05 09:05:55
152 w sprawie powołania komisji w sprawie przyznawania dotacji stanowiącej pomoc w opiece nad zabytkiem znajdującym się na obszarze Gminy Nowe Warpno 2012-01-04 15:37:11
151 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2012-01-04 15:26:46
150 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-01-04 15:20:30
149 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2012-01-04 14:07:38
148 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-12-13 12:13:49
147 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego nr 5 przy ul. Welletów w Nowym Warpnie 2011-12-13 12:11:11
146 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-12-13 12:08:17
145 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność pomieszczenia gospodarczego przy ul. Welletów na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-12-13 12:03:30
144 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2011-12-13 11:55:20
144 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-13 11:54:08
143 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-12-13 11:31:48
142 w sprawie powołania komisji w sprawie przeniesienia mienia 2011-12-13 11:25:52
141 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-13 10:34:57
140 w sprawie powołania komisji w sprawie przekazania Klubu Seniora 2011-12-13 10:32:20
139 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-12-13 10:27:50
138 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego odbioru nieruchomości 2011-12-13 10:20:37
137 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 13:02:33
136 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. 2011-12-09 12:57:28
135 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie " 2011-12-09 12:51:29
134 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 12:47:12
133 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno" 2011-12-09 12:40:08
132 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji" 2011-12-09 12:28:46
131 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 12:20:21
130 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Renowacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna (ul. Kościuszki, Kilińskiego, Reymonta, Poprzeczna, Kościelna, Warszawska i Pl. Zwycięstwa)" 2011-12-09 09:57:28
129 w sprawie powołania komisji w sprawie przekazania sieci wodociągowej 2011-12-09 09:52:08
128 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-12-09 09:41:20
127 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-12-09 08:11:51
126 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:44:53
125 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:28:34
124 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2011-12-08 13:14:34
123 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych 2011-12-08 12:38:29
122 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2011-12-08 11:59:37
121 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-12-02 11:32:16
120 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2011-12-02 11:14:26
119 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane i dostawy pn.: "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury publicznej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu w Gminie Nowe Warpno? 2011-10-24 11:08:00
118 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 117/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-24 11:02:47
117 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011-10-24 10:58:07
116 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalne w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" oraz ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalne w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" 2011-10-24 10:53:04
115 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" oraz ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" 2011-10-24 10:44:11
114 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2011-10-24 10:27:29
113 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-10-03 09:13:03
112 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Zagospodarowanie placów małą architekturą przy ul. Polnej (część dz. nr 1036) i ul. Podgrodzie (część dz. Nr 101/32) w Nowym Warpnie" 2011-10-03 09:10:02
111 w sprawie powołania komisji w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do projektu MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji 2011-10-03 09:04:55
110 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2011-10-03 08:51:28
109 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ograniczonego 2011-10-03 08:47:57
108 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2011-10-03 08:43:45
107 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-30 15:33:10
106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 47a" 2011-09-30 15:17:09
105 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linią kablową w ciągu ulic Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Kościelna, Warszawska i Żeromskiego w Nowym Warpnie" 2011-09-30 15:13:26
104 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Warnołęce na dz. Nr 358" 2011-09-30 15:03:38
103 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Szumskiej - Dyrektorowi Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw przedszkola 2011-09-30 14:59:48
102 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-09-30 14:50:53
101 w sprawie powołania komisji ds. szacowania ewentualnych szkód spowodowanych wycinką drzew na działce gruntu nr 101/77w dzielnicy Podgrodzie 2011-09-26 10:41:36
100 w sprawie wytycznych do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-09-26 10:38:10
099 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:30:35
098 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:26:33
097 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-09-26 10:21:53
096 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-23 13:52:13
095 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-09-23 13:47:13
094 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-09-23 13:44:45
093 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do samorządów mieszkańców jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2011-09-23 13:36:58
092 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-09-21 09:46:30
091 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: "Dostawa i montaż 5 szt infomatów wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej w Nowym Warpnie" 2011-09-21 09:39:33
090 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 326/4 w Brzózkach 2011-09-07 09:18:33
089 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ograniczonego 2011-09-07 09:14:27
088 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2011-09-07 09:08:49
087 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-06 08:57:26
086 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-09-06 08:54:41
085 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-09-06 08:48:38
084 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2011-08-25 11:27:46
083 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie 2011-08-25 11:22:52
082 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji p.n. "Budowa Promenady w Nowym Warpnie I Etap" 2011-08-25 11:19:18
081 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 012/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-08-24 13:34:20
080 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2011-08-24 13:28:23
079 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2011-08-24 13:18:03
078 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Nowe Warpno a osobą fizyczną 2011-07-25 11:12:12
077 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn. "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej - dofinansowanie wkładu własnego do projektu w ramach działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych - projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2011-07-25 11:08:03
076 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej-dofinansowanie wkładu własnego do projektu w ramach działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych - projekty indywidualne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2011-07-25 10:59:26
075 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:32:42
074 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:27:07
073 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-07-25 10:21:01
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-07-25 10:18:00
071 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-07-25 10:09:50
070 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz ułożenia mediów obciążającej nieruchomość gruntową nr 687/6 stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW ZS2S/34007/5 2011-07-25 09:57:53
069 w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-07-25 09:49:11
068 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2011-07-25 09:40:07
067 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach 2011-07-25 09:16:33
066 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-06-06 10:10:07
065 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont i przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz budowa sieci bocznych wod-kan w ciągu działek nr 101/32, 101/18, 101/98, 101/96, 101/20, 101/30 ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-06-06 10:09:07
064 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-06-02 11:25:07
063 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-06-02 11:21:06
062 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-06-01 09:29:48
061 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2011-06-01 09:25:46
060 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont Ratusza w Nowym Warpnie 2011-05-31 11:58:14
059 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę: Zakup i dostawa wyposażenia remizy strażackiej do siedziby zamawiającego 2011-05-31 11:54:01
058 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-05-24 10:36:39
057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego p.n. Remont zabytkowego pałacu w stylu neorenesansu francuskiego w Nowym Warpnie 2011-05-24 10:30:43
056 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zakresie nawierzchni dróg pn.: Wykonanie remontu nawierzchni dróg w m.Nowe Warpno dz.1033, 800/1, 801/1, 783/96, 803/1, 804/1, 966 oraz ulica Źródlana (dz.964 i 1016) 2011-05-23 10:08:31
055 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach nieograniczonych na roboty budowlane i usługi przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2011-05-23 09:42:28
054 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie nawierzchni ulicy Podgrodzie w Nowym Warpnie 2011-05-20 11:37:36
053 w sprawie zasad i norm przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, oraz środków utrzymania higieny osobistej 2011-05-20 11:30:17
052 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-19 07:36:39
051 w sprawie: w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-19 07:31:53
050 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie 2011-05-19 07:26:17
049 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-05-18 13:26:01
048 ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu ulic Welletów i Reymonta w Nowym Warpnie 2011-05-18 13:16:11
047 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowe Warpno, objętej KW Nr 17305 (d. 132400) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 2011-05-17 10:08:01
046 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Warszawska, Żeromskiego, Welletów, Kilińskiego oraz wykonanie chodników z kostki betonowej w ciągu ulic Warszawskiej i Żeromskiego w Nowym Warpnie 2011-05-17 09:57:59
045 w sprawie wyboru realizatora zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011" 2011-05-16 14:42:22
044 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego ? samochodu asenizacyjnego 2011-05-16 14:35:42
043 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno" 2011-05-12 10:34:07
042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-05-12 10:29:54
041 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno" 2011-05-12 10:24:14
040 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w sprawie wyłonienia realizatora zadania publicznego pn. "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych roku 2011" 2011-05-12 10:14:35
039 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-05-11 14:53:20
038 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2011-03-17 15:01:17
037 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 021/2011 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2011-03-17 14:58:40
036 w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2011-03-17 14:37:53
035 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania 2011-03-17 14:27:46
034 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem 2011-03-17 14:14:47
033 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2011-03-17 14:06:21
032 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2011-03-17 08:02:31
031 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:55:38
030 w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym 2011-03-17 07:51:02
029 w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:49:40
028 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-03-17 07:26:43
027 w sprawie wyboru realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-03-17 07:21:39
026 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z fabrycznie nowymi modułami: zamiatania, rozsiewacza, ładunkowym oraz pługu do odśnieżania 2011-03-17 07:16:13
025 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby zamawiającego Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno fabrycznie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego (pożarniczego) wraz z wyposażeniem 2011-03-17 07:15:22
024 w sprawie plombowania wodomierzy 2011-03-07 13:03:09
023 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za punkty świetlne w pomieszczeniach gospodarczych i gniazda zbiorczej anteny RTV 2011-03-07 12:52:49
022 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garaży i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2011-03-07 12:50:34
021 w sprawie ustalenia stawek opłat za wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonywanie innych czynności 2011-03-07 12:47:59
020 w sprawie ustalenia kosztu wywozu nieczystości stałych z lokali komunalnych 2011-03-07 12:34:39
019 w sprawie ustalenia wysokości stawki roboczogodziny konserwatora urządzeń komunalnych 2011-03-07 12:29:00
018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2011-03-03 14:27:10
017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za usługi grabarskie i opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w 2011 roku 2011-03-03 14:21:20
016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym w Nowym Warpnie 2011-03-03 14:09:22
015 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-03-03 14:03:05
014 w sprawie wprowadzenia 2011-03-03 13:57:28
013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2011-03-01 11:23:09
012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2011-03-01 10:58:06
011 w sprawie umowy najmu garażu 2011-02-18 10:03:52
010 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu zdrowotnego mammograficznego na rzecz mieszkanek Gminy Nowe Warpno 2011-02-18 09:59:02
009 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego - samochodu asenizacyjnego 2011-02-16 14:25:52
008 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:24:10
007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:22:14
006 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-02-16 14:20:11
005 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-02-16 13:11:00
004 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działek nr 82/3 i 83/2 w Nowym Warpnie pod poszerzenie drogi - działka nr 625 2011-02-16 13:09:15
003 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-02-16 12:59:44
002 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-01-28 08:39:42
001 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie działek rekreacyjnych w gminie Nowe Warpno 2011-01-28 08:16:16