Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
uchwała nr LV/202/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2011 rok 2012-05-30 14:19:40
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - na koniec IV kwartału 2011 2012-03-23 13:44:57
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2011 2012-03-23 13:44:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - na koniec III kwartału 2011 2012-02-16 11:43:51
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec III kwartału 2011 2012-02-16 11:40:29
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - do 30 września 2011 2012-02-16 11:38:02
uchwała nr CCLXIII/670/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2012 - 2015 2011-12-20 09:47:57
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - do 30 czerwca 2011 2011-09-21 12:48:07
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2011 2011-09-21 12:46:34
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - na koniec II kwartału 2011 2011-09-21 12:42:36
uchwała Nr CCVII/465/2011 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykoannia budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. 2011-09-21 12:35:52
uchwała SO RIO Nr LXIV/232/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2010 rok 2011-05-09 12:31:30
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - na koniec I kwartału 2011 2011-05-06 14:51:05
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2011 2011-05-06 14:44:54
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - do 31 marca 2011 2011-05-06 14:41:39
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - na koniec IV kwartału 2010 2011-05-06 14:39:09
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2010 2011-05-06 14:38:21
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - do 31.12.2010 2011-05-06 14:36:39
uchwała SO RIO Nr VIII/55/2011 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-01-27 11:32:33
uchwała SO RIO Nr CXLIV/478/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Nowe Warpno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2014 2011-01-12 15:07:34
uchwała SO RIO Nr CXLIV/477/2010 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2011 rok 2011-01-12 15:04:54
uchwała SO RIO Nr CXLIV/476/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno na 2011 r. 2011-01-12 15:03:11
uchwała Nr II/006/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-01-07 13:13:06
uchwała Nr II/005/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-01-07 12:56:19