Ogłoszenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych

ZGK/G/7036-04/10                                                                                                                                                                     data: 23.12.2010 r.

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), art. 24 ust. 1, 11, 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z póź. zm.),  w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług w zakresie rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych informujemy, że:

1. taryfy za 1 m3 wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi – 2,82 zł brutto,
2. taryfa  za  1  m3  ścieków  odprowadzanych  systemem  kanalizacji  sanitarnej  wynosi  –  5,84 zł brutto,
3. taryfa za 1 m3 ścieków odebranych pojazdem asenizacyjnym w Gminie Nowe Warpno wynosi – 17,25 zł bruttotaryfa za 1 m3 ścieków odebranych pojazdem asenizacyjnym z nieruchomości będących
4. Skarbu Państwa oraz od właścicieli nieruchomości, którzy zlecą wykonanie usługi polegającej na odebraniu ścieków pojazdem asenizacyjnym w ramach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie wynosi – 4,06 zł brutto.
5. Dopłaty z budżetu gminy Nowe Warpno do:
 a) każdego m3 dostarczonej wody wynoszą - 0,38 zł brutto,
 b) każdego m3 ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji sanitarnej wynoszą – 1,78 zł brutto,
 c) każdego m3 ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 4 uchwały Nr XLIV/235/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą – 13,20 zł brutto.


Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 30-12-2010 09:21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 25-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 30-12-2010 09:21:49