informacja o wynikach konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom

ZARZĄDZENIE NR 127/2010

 
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 13 grudnia 2010 roku


w sprawie wyboru realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/237/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2010, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno przeciwko bakteriom Pneumokoki - zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert, jako realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom wybiera się „Medika” Usługi Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Kużnickiej 1.
2. Na realizację programu, o którym mowa w ust.1 przeznacza się kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

 


Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2010 roku Burmistrz Gminy Nowe Warpno, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/237/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2010, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno przeciwko bakteriom Pneumokoki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno przeciwko bakteriom Pneumokoki.
Do konkursu przystąpił jeden podmiot – „Medika” Usługi Medyczne Sp.z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1.
Oferta ww. spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie ofert.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 13-12-2010 12:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 25-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 13-12-2010 12:27:00