wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 listopada 2010 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 19 listopada 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe Warpno dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dniu 21 listopada 2010 r. 2010-11-19 10:01:21
uchwała Nr 08 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 12:49:23
uchwała Nr 07 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Gminy Nowe Warpno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 12:48:56
uchwała Nr 06 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 11:52:43
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 11:50:21
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Nowe Warpno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 11:49:44
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-05 11:45:36
uchwała Nr 05 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2010 r.w sprawie przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na burmistrza Gminy Nowe Warpno 2010-11-02 13:32:57
uchwała Nr 04 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgach wyborczych nr 3 i 6 w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-11-02 13:32:22
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie bez głosowania 2010-11-02 13:31:11
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 29 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe Warpno dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dniu 21 listopada 2010 r. 2010-11-02 13:29:14
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Nowe Warpno 2010-11-02 12:55:00
informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 22 października 2010 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie 2010-10-25 14:38:34
obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na zgłaszanie list kandydatów do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w następujących okręgach wyborczych: nr 3 - obejmujący miasto Nowe Warpno ulice: Rybacka, Mylna, Kościuszki od nr 20 do nr 67; nr 6 - obejmujący sołectwo Warnołęka 2010-10-25 10:18:17
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 12 października 2010 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 2010-10-13 08:46:46
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie z dnia 12 października 2010 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Warpnie 2010-10-13 08:45:26
Postanowienie Nr DSZ-720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wyciąg) 2010-10-11 10:44:48
obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich granic i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej 2010-09-27 13:23:15
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.z 2010 Nr 171 poz. 1151) 2010-09-23 09:45:18