Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

066 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 066/2010 


Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 09 lipca 2010 roku


w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej


Na podstawie art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. Nr 106, poz. 675), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Nr 55, poz. 450), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 zm. z 1999 r. Nr 70, poz.780), Uchwały Nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27  grudnia  2007  roku w sprawie  zasad  nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, oraz Uchwały Nr XXXIII/160/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56 poz.1282), zm.: Uchwała Nr IX/051/2007 z dnia 26.06.2007 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 86 poz.1425), Uchwała Nr XXI/122/2008 z dnia 27.10.2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94 poz. 2006) - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza, co następuje:


§ 1. 1. Powołuje się Stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na:
 a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 b) sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków,
 c) sprzedaż środków trwałych,
 d) dzierżawę lokali użytkowych.
2. W skład komisji o której mowa w ust.1 wchodzą:
 1) Katarzyna Jaguszewska - przewodnicząca,
 2) Zofia Sawińska - członek,
 3) Wiesław Jankowski - członek,
 4) Małgorzata Jałoszyńska - członek
 5) Grażyna Szymborska - członek


§ 2. Ustala się Regulamin Pracy Komisji będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 095/2008 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 066/2010 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 9 lipca 2010 r.


REGULAMIN PRACY STAŁEJ KOMISJI PRZETARGOWEJ

§ 1. Celem działania komisji jest przeprowadzanie przetargów na:
 a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 b) sprzedaży budynków komunalnych i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków,
 c) sprzedaż środków trwałych,
 d) dzierżawę lokali użytkowych.


§ 2. Komisja działa według zasad określonych w:
 a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
 c) Uchwale Nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad  nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
 d) Uchwale Nr XXXIII/160/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz sprzedaż gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56 poz.1282) zm.: Uchwała Nr IX/051/2007 z dnia 26.06.2007 r.( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 86 poz.1425), Uchwała Nr XXI/122/2008 z dnia 27.10.2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94 poz.  2006),  
 e) niniejszym regulaminie.
§ 3. 1. Komisja Przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, Burmistrz Gminy wyznacza jego zastępcę z pozostałych członków Komisji.


§ 4. Organizację i warunki techniczne przetargu zapewnia Urząd Gminy w Nowym Warpnie.


§ 5. Decyzje w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje Burmistrz Gminy Nowe Warpno, który rozpatruje także ewentualne zastrzeżenia do pracy Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 30-07-2010 09:19:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 30-07-2010 09:19:41