Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
137 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 082/2010 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2011-01-27 13:49:57
136 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-27 13:45:55
135 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2011-01-27 13:31:28
134 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego od gruntu komunalnego zajętego pod garaże 2011-01-27 13:29:00
133 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2011-01-27 13:15:48
132 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2011-01-27 13:07:07
131 w sprawie ogłoszenia o sprzedaży majątku ruchomego - samochodu asenizacyjnego 2011-01-27 12:52:22
130 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2011-01-27 12:43:57
129 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za najem gminnych środków transportowych 2011-01-26 14:50:55
128 zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-26 14:45:53
127 w sprawie wyboru realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-17 13:18:59
126 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla wykonania prac spisowych "Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku" na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-12-17 13:15:33
125 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy w 2010 roku 2010-12-17 13:09:17
124 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-12-17 13:06:29
123 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-17 13:03:23
122 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-12-17 12:56:38
121 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-12-17 12:52:00
120 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-12-17 12:50:03
119 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wyłonienie realizatora profilaktycznego programu szczepień przeciwko pneumokokom 2010-12-17 12:22:36
118 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Remont drogi gminnej ulicy Rybackiej w Nowym Warpnie" 2010-12-17 12:17:08
117 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Potrójne powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej Mszczuje" 2010-12-17 12:03:47
116 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:53:55
115 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:49:54
114 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-11-26 10:45:50
113 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-11-26 10:40:10
112 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2010-11-26 10:34:35
111 sprawie uchylenia zarządzenia Nr 092/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:30:11
110 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 089/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-11-26 10:23:59
109 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:27:51
108 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:25:27
107 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:22:31
106 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Warpnie" 2010-11-08 09:17:23
105 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-11-08 09:13:23
104 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2010-11-08 09:07:58
103 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie 2010-10-12 14:03:52
102 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont nawierzchni bitumicznej Nowe Warpno-Podgrodzie 2010-10-12 14:03:17
101 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-10-12 13:53:53
100 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-10-12 13:46:50
099 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje 2010-10-12 12:22:22
098 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Mszczuje 2010-10-12 12:20:00
097 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej 2010-10-12 12:02:33
096 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-10-12 12:01:22
095 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego 2010-10-12 11:47:21
094 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-10-12 11:44:38
093 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 2010-10-12 08:37:33
092 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354 2010-10-12 08:32:04
091 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353 2010-10-08 10:50:03
090 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353 2010-10-08 10:44:02
089 2010-10-07 10:23:32
088 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont nawierzchni brukowcowej w m. Warnołęka - gmina Nowe Warpno" 2010-10-07 10:20:20
087 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont nawierzchni brukowcowej w m.Warnołęka - gmina Nowe Warpno" 2010-10-07 09:45:21
086 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-10-07 09:43:47
085 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na: 1) Remont nawierzchni ulic Wiejskiej i Słonecznej w Nowym Warpnie, 2) Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp, 3) Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego 2010-10-06 08:36:11
084 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr 2010-10-06 08:02:05
083 w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 2010-10-05 07:25:36
082 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2010-10-05 07:22:29
081 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2010-10-04 13:23:59
080 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie nadanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 035/2007 z dnia 18 maja 2007 r. 2010-10-04 12:54:22
079 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury " 2010-09-03 14:09:05
078 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działka Nr 365" 2010-09-03 14:06:25
077 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2010-09-03 13:40:08
076 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzózkach wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury" 2010-09-03 13:21:03
075 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działka Nr 365" 2010-09-03 13:14:02
074 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi do m. Mszczuje działa nr 365" 2010-09-03 13:03:02
073 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-09-03 13:00:05
072 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-08-12 09:37:03
071 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-08-12 09:34:17
070 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno ? Warnołęka" 2010-08-12 09:30:46
069 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2010-08-12 09:26:01
068 w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-08-12 09:21:17
067 w sprawie powołania oraz regulaminu Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2010-07-30 09:25:11
066 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2010-07-30 09:19:41
065 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Brzózki działka nr 174, 265, 353 i remont drogi w m. Warnołęka działka nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno - Podgrodzie" 2010-07-30 09:11:09
064 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Brzózki działka nr 174, 265, 353 i remont drogi w m. Warnołęka działka nr 354 oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej Nowe Warpno - Podgrodzie" 2010-07-30 09:08:12
063 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej ul. Rybacka w Nowym Warpnie" 2010-07-30 09:05:26
062 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej ul. Rybackiej w Nowym Warpnie" 2010-07-30 09:01:23
061 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych 2010-07-30 08:59:07
060 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2010-07-29 13:51:52
059 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-07-27 09:25:21
058 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego" 2010-07-27 09:22:25
057 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi w m. Nowe Warpno ul. Różana i Wojska Polskiego" 2010-07-27 09:16:17
056 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka - dojazd do pomp" 2010-07-27 09:12:47
055 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont drogi gminnej w m. Warnołęka-dojazd do pomp" 2010-07-27 08:58:13
054 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-07-27 08:43:41
053 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-07-27 08:41:23
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2010-07-27 08:37:59
051 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 130/2008 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego 2010-07-27 08:35:33
050 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 2010-07-05 14:15:34
049 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2010-06-11 13:24:44
048 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 2010-06-11 13:23:12
047 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-06-10 13:11:08
046 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej P0olskiej na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-06-07 11:16:56
045 w sprawie ogłoszenia I pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2010-06-07 11:12:14
044 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-06-07 11:10:23
043 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-06-07 10:59:00
042 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działki nr 430/1 w Nowym Warpnie na realizację zadania publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Nowe Warpno- Warnołęka 2010-06-07 10:53:45
041 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-06-07 10:46:54
040 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7: ocieplenie ścian, ocieplenie i remont dachu" 2010-06-07 10:40:18
039 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2010-06-07 10:36:01
038 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2010-06-02 08:05:00
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-06-02 07:57:42
036 w sprawie ogłoszenia konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-06-02 07:52:54
035 w sprawie wyznaczenia wolnego dnia od pracy w 2010 roku 2010-06-02 07:49:34
034 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2010-05-27 09:59:54
033 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2010-05-27 09:52:39
032 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2010-05-27 09:49:12
031 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu bez doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej 2010-05-27 09:46:37
030 w sprawie odroczenie spłaty rat 2010-04-13 13:25:51
029 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2010-04-13 13:21:08
028 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 043/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 13:18:14
027 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 13:06:00
026 w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontroli podatkowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-04-13 12:58:53
025 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-04-12 14:39:28
024 w sprawie kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych oraz ich zabezpieczenia 2010-04-12 14:19:26
023 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-04-12 14:09:18
022 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-04-12 14:03:17
021 w sprawie zmian budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-04-12 13:47:21
020 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 84/2004 z dnia 8 października 2004 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2010-04-12 13:37:23
019 w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-04-12 13:28:32
018 w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-04-12 13:18:24
017 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2010-02-24 13:38:07
016 w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 13:34:11
015 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-02-24 13:28:57
014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 126/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego 2010-02-24 13:12:05
013 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 13:00:16
012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr ewid., 684 dr, 687/3 dr, 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr, i 427" 2010-02-24 12:47:21
011 w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Warpnie 2010-02-24 12:34:41
010 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2010-02-24 12:17:24
009 w sprawie wyrażenia zgody na wykup przez Gminę Nowe Warpno działki nr 82/1 w Nowym Warpnie pod poszerzenie drogi - działka nr 625 2010-02-24 11:36:39
008 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2010-02-24 11:21:00
007 w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 2010-02-24 11:15:23
006 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynku gospodarczym 2010-01-29 11:39:24
005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-01-29 11:32:51
004 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-01-29 11:26:13
003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2010-01-29 11:22:17
002 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2010-01-29 11:18:03
001 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2010-01-29 11:13:12