Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - za III kw. 2010 r. 2010-11-23 14:59:07
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - za III kw 2010 r. 2010-11-23 14:57:01
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - za III kw. 2010 r. 2010-11-23 14:55:14
uchwała Nr CIX/309/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Nowego Warpna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 2010-09-21 13:01:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - za II kw. 2010 r. 2010-08-12 10:03:58
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - za II kw. 2010 r. 2010-08-12 09:53:49
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - za I kw 2010 r. 2010-06-14 10:49:17
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - za I kw. 2010 r. 2010-06-14 10:46:26
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - za I kw. 2010 r. 2010-06-14 10:40:30
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - do 31.12.2009 2010-06-14 10:32:31
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - do 31.12.2009 2010-06-14 10:10:43
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - do 31.12.2009 2010-06-14 09:49:13
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2010-06-11 14:22:31
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2010-06-11 14:17:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za rok 2009 2010-06-11 14:13:24
uchwała Nr XVIII/39/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Nowego Warpna z wykonania budżetu za 2009 r. 2010-06-11 13:53:31
uchwała Nr XXXV/196/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2010 2009-12-23 12:17:00