Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXV/198/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2009-12-23 12:23:08
XXXV/197/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-12-23 12:22:13
XXXV/196/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2010 2009-12-23 12:14:57
XXXV/195/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-12-23 09:29:46
XXXIV/194/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2009-12-02 09:27:03
XXXIV/193/2009 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2009-12-02 09:22:21
XXXIV/192/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2009-12-02 08:58:14
XXXIV/191/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 2009-12-02 08:50:24
XXXIV/190/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-12-02 08:40:22
XXXIV/189/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-12-02 08:39:39
XXXIII/188/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2009 - 2016 roku" 2009-11-03 11:55:04
XXXIII/187/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2009-11-03 11:41:52
XXXIII/186/2009 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-11-03 11:23:36
XXXIII/185/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/174/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-11-03 11:14:41
XXXIII/184/2009 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunkówzwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2009-11-03 11:06:34
XXXIII/183/2009 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2009-11-03 10:49:15
XXXIII/182/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/145/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2009, w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-11-03 10:39:45
XXXIII/181/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-11-03 10:31:32
XXXII/180/2009 w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie wydatków majątkowych, przekraczających rok budżetowy 2009-10-05 13:27:56
Nr XXXII/179/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009 2009-10-05 13:25:41
XXXII/178/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do projektu "Poznaj sąsiada poprzez język" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 2009-10-05 13:21:49
XXXII/177/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2009-10-05 13:18:23
XXXII/176/2009 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2009-10-05 13:14:26
XXXII/175/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-10-05 13:13:30
XXXI/174/2009 w sprawie wysokości oraz zasad opłaty stawki eksploatacyjnej w Przedszkolu "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2009-09-07 14:53:59
XXXI/173/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Sztorm 2009-09-07 14:39:31
XXXI/172/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-09-07 14:32:40
XXX/171/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008 - 2020 2009-07-02 14:48:40
XXX/170/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2009-07-02 14:25:03
XXX/169/2009 w sprawie podpisania porozumienia o współpracy przygranicznej 2009-07-02 14:20:24
XXX/168/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia w ramach projektu INTERREG-IV-A "Połączenie drogowe Hintersee - Myślibórz Wlk. - Nowe Warpno (Karszno)" 2009-07-02 14:12:26
XXX/167/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-07-02 14:05:51
XXIX/166/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Nowe Warpno do projektu Moje gimnazjum - moja szansa, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych 2009-05-31 14:25:58
XXIX/165/2009 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw oraz boisk sportowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno 2009-05-31 14:14:00
XXIX/164/2009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-05-31 14:07:21
XXVIII/163/2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Sylwestra Getki i upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 2009-05-11 12:43:12
XXVIII/162/2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Henryka Klimko i upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu 2009-05-11 12:36:58
XXVIII/161 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno 2009-05-11 12:08:50
XXVIII/160 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-05-11 12:01:12
XXVII/159 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2009-03-26 13:03:43
XXVII/158 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2012 2009-03-26 12:54:51
XXVII/157 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-03-26 12:26:57
XXVII/156 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2009-03-26 12:23:31
XXVI/155 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2009-03-04 12:13:48
XXVI/154 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 2009-03-04 12:11:38
XXVI/153 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/195/2006 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2009 2009-03-04 12:10:27
XXVI/152 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-03-04 12:09:13
XXV/151 w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2009-02-19 09:50:23
XXV/150 określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2009-02-19 09:37:40
XXV/149 w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2009-02-19 09:16:56
XXV/148 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2009 rok 2009-02-19 09:07:15
XXV/147 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2009-02-19 08:50:23
XXV/146 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2009 rok 2009-02-19 08:26:46
XXV/145 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 2009-02-19 08:24:47